HỌ VĨNH LỘC MỪNG KÍNH LỄ THÁNH PHÊ RÔ - PHAO LÔ BỔN MẠNG HỌ VĨNH LỘC MỪNG KÍNH LỄ THÁNH PHÊ RÔ - PHAO LÔ BỔN MẠNG

Đọc thêm »

GIÁO XỨ VINH CHÂU MỪNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO. GIÁO XỨ VINH CHÂU MỪNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO.

Thánh Phê-rô và Phao-lô là hai trụ cột của Hội thánh. Với lòng nhiệt thành và kiên vững tin theo ...

Đọc thêm »
 
Top