Giáo Xứ Vinh Châu kính viếng Bà Cố MADALENA Giáo Xứ Vinh Châu kính viếng Bà Cố MADALENA

Vào lúc 14g30 chiều nay ngày 18/12/2014, Cha phó Pet. Đỗ Huỳnh Kiến Thành, Quý Sơ, Ban hành giáo và...

Đọc thêm »

Linh Mục Đoàn Giáo hạt Bình Giả viếng Bà cố MADALENA (Thân mẫu Cha Giuse Đặng Cao Trí - Chánh xứ Vinh Châu) Linh Mục Đoàn Giáo hạt Bình Giả viếng Bà cố MADALENA (Thân mẫu Cha Giuse Đặng Cao Trí - Chánh xứ Vinh Châu)

Đọc thêm »

MỪNG KÍNH LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ BỔN MẠNG HỌ AN HÀ MỪNG KÍNH LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ BỔN MẠNG HỌ AN HÀ

Đọc thêm »

KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TẠI GIÁO XỨ VINH HÀ –NĂM 2014 KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TẠI GIÁO XỨ VINH HÀ –NĂM 2014

         Được sự quan tâm ,lo lắng của Cha chánh xứ và Cha phó xứ,ngày thứ sáu 12/12/2014 tại giáo...

Đọc thêm »
 
Top