Hội Con Đức Mẹ Giáo xứ Vinh Châu Mừng Lễ Bổn Mạng: Thánh Nữ Catherine Laboure’ Hội Con Đức Mẹ Giáo xứ Vinh Châu Mừng Lễ Bổn Mạng: Thánh Nữ Catherine Laboure’

Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Giáo xứ Vinh Châu Mừng kính Lễ Bổn Mạng, Thánh Nữ Catherine Laboure’ -Từ các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria ...

Đọc thêm »
 
Top