THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO CHA CỐ PHANXICO XAVIE LÊ QUANG DIỄN THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO CHA CỐ PHANXICO XAVIE LÊ QUANG DIỄN

Được tin Cha Phanxicô Xavie Lê Quang Diễn qua đời, cả giáo xứ Hiệp Đức bùi ngùi thương tiếc Cha, một mục tử yêu thương gắn bó với đoàn c...

Đọc thêm »

BÀI THƠ TẶNG EM BÀI THƠ TẶNG EM

                                                   (Thân tặng Ân Nghĩa) Bài thơ này anh viết ...

Đọc thêm »

Ban điều hành Họ Nghi Lộc kính viếng Cha Phanxico Xavie Lê Quang Diễn Ban điều hành Họ Nghi Lộc kính viếng Cha Phanxico Xavie Lê Quang Diễn

Vừa nghe tin Cha  Phanxicô Xavie Lê Quang Diễn được Chúa gọi về, BĐH Họ Nghi Lộc đã lập tức lên đườn...

Đọc thêm »

PHÂN ƯU ÔNG GIUSE  LÊ VĂN ĐOÀN PHÂN ƯU ÔNG GIUSE LÊ VĂN ĐOÀN

TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Trang Nhà BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu báo tin: ÔNG GIUSE LÊ VĂN ĐOÀN ...

Đọc thêm »

CÁO PHÓ Linh mục Fx. LÊ QUANG DIỄN CÁO PHÓ Linh mục Fx. LÊ QUANG DIỄN

" Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi " (Tv 22,1) CÁO PHÓ Kính báo cùng Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí T...

Đọc thêm »

PHÂN ƯU Cha  PHANXICO XAVIE Lê Quang Diễn PHÂN ƯU Cha PHANXICO XAVIE Lê Quang Diễn

TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Trang Nhà BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu báo tin: CHA PHANXICÔ XAVIE LÊ QUANG DIỄ...

Đọc thêm »
 
Top