Sự cao thượng tâm hồn nằm trong tấm lòng mà không phải ở quần áo bên ngoài. Sự cao thượng tâm hồn nằm trong tấm lòng mà không phải ở quần áo bên ngoài.

Tấm gương sáng. Chuck Feeney Xem ra Ông này còn là bậc thầy của Bill Gates nữa. Đáng kính phục ...  Đây là một ông lão...

Đọc thêm »

Chúa Nhật III Mùa Vong A - Dung mạo Đức Kitô Chúa Nhật III Mùa Vong A - Dung mạo Đức Kitô

Dung mạo Đức Kitô  ĐTGM. Jos Ngô Quang Kiệt Thánh Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề run sợ trước thế lực, cư...

Đọc thêm »

Họ Đạo Đông Yên - Tiệc Mừng Lễ Bổn Mạng, ngày 08/12/2016 (hình ảnh) Họ Đạo Đông Yên - Tiệc Mừng Lễ Bổn Mạng, ngày 08/12/2016 (hình ảnh)

...

Đọc thêm »
 
Top