Lễ Thánh Phanxicô Bổn Mạng Phan Sinh tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh Lễ Thánh Phanxicô Bổn Mạng Phan Sinh tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh

 Mỗi khi nhắc đến Cha Thánh Phanxicô, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, những người đang đi trên ...

Đọc thêm »

LỄ MÂN CÔI - Cầu nguyện và cải thiện đời sống LỄ MÂN CÔI - Cầu nguyện và cải thiện đời sống

C ầu nguyện và cải thiện đời sống (Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền) Lễ Đức Mẹ Mân Côi mà chúng ta mừng hôm nay liên hệ đến mộ...

Đọc thêm »

Huynh Đệ PSTT Miền Bà Rịa, Miền Xuân Lộc, Miền Phan Thiết. Mừng Kính Thánh Phanxicô Assisi Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao Huynh Đệ PSTT Miền Bà Rịa, Miền Xuân Lộc, Miền Phan Thiết. Mừng Kính Thánh Phanxicô Assisi Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao

Đọc thêm »
 
Top