Nhiều phái đoàn đến dâng lễ và thăm viếng Linh Cữu Cha Antôn Nguyễn Quý Hải  Nhiều phái đoàn đến dâng lễ và thăm viếng Linh Cữu Cha Antôn Nguyễn Quý Hải

Nhiều phái đoàn đến dâng lễ và thăm viếng Linh Cữu Cha Antôn Nguyễn Quý Hải Trong buổi sáng: Vào lúc 7g sáng nay 22.12, Cha Antôn Lê ...

Đọc thêm »
 
Top