Thánh lễ An táng Bà Cố ANNA LÊ THỊ HẠNH Thánh lễ An táng Bà Cố ANNA LÊ THỊ HẠNH

Vào lúc 08giờ30 ngày 30/9/2014, tại thánh đường Giáo xứ Sơn Hòa, Giáo hạt Bình Giả, Giáo phận Bà rịa Cha PhaoLô Trần Kim Phán đã dâng Thánh...

Đọc thêm »

Hình ảnh: Thánh Lễ An táng Bà Cố Têrêsa Phạm Thị Miễn (Thân mẫu Cha Ant. Claret Tô Ngọc Liêm – Chánh xứ Sơn Bình) Hình ảnh: Thánh Lễ An táng Bà Cố Têrêsa Phạm Thị Miễn (Thân mẫu Cha Ant. Claret Tô Ngọc Liêm – Chánh xứ Sơn Bình)

Vào lúc 09 giờ ngày 29.9.2014, tại thánh đường Giáo xứ Gia Yên, Giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa,...

Đọc thêm »
 
Top