Chúa Nht 19 thưng niên năm C
                                                            Lc 12,32-48
Hãy Tỉnh Thức-Sẵn Sàng


          Kính thưa quí ông bà anh ch em, Chúa Nht tun trưc, li Chúa mi gi chúng ta hãy thn trng trong vn đ s dng tin ca, vì tin ca như là phương tin giúp cho con ngưi v các sinh hot trn thế mà thôi; ch tin ca không phi là cu cách cùng đích ca cuc đi này, vì mi s trn gian này là phù vân, tt c là phù vân.
            Li Chúa qua bài Tin Mng ca Chúa Nht 19 này, mi gi mi ngưi hãy tnh thc; tnh thc đây không có nghĩa là thc đêm đ làm vic hay suy nghĩ điu gì đó, hay thc đêm vì không ng đưc; mà tnh thc đây là: luôn luôn sng mt cách đàng hoàng t tế, sng chu toàn trách nhim đi vi Chúa, đi vi tha nhân. Hiu như thế thì khi ta sng trn vn gii lut ca Chúa, lut ca Giáo Hi truyn dy, thì ta là nhng ngưi đang tnh thc và sn sàng, hay nói cách khác, ta là nhng ngưi khôn ngoan ca Chúa. Và, nếu như mt ngưi không sng li ca Chúa, không sng theo nhng điu Giáo Hi dy, thm chí làm nhng điu sai trái, ti li thì cho dù ngưi ta có thc sut đêm đ tính toán, hay có canh chng điu này điu kia, hoc không ăn không ng đ lo làm sao cho có nhiu tin ca, ri tính toán xây nhà làm sao đâu?  Mua xe loi gì? Hay ăn cái gì, mc đ hiu gì…. Nếu ai làm như thế , thì đó là nhng ngưi đang ngủ mê, đang chôn vùi trong nhng chuyn trn thế, chuyn phù vân chóng qua. Nhng ngưi như thế Chúa Giêsu gi là: “Đ gc! ni đêm nay ngưi ta s ly mng ngươi. ( Lc 12,20).
           Là nhng Kitô hu chúng ta đưc Chúa Giêsu mi gi tnh thc  và sm sn cho mình mt hành trang thiêng liêng, nơi không mc nát và cũng chng ai ly đi đưc: “ Hãy bán tài sn ca mình đi mà b thí. Hãy sm ly nhng túi tin không h cũ rách, mt kho tàng không th hao ht trên tri, nơi k trm không h bén mng, mi mt không đc phá.” ( Lc 12,33 ). ch khác, Chúa Giêsu cũng nói vi chúng ta v vn đ dùng tin ca: “ Hãy dùng tin ca bt chính mà to ly bn bè, phòng khi hết tin hết bc, h s đón rưc anh em vào nơi vĩnh cu.” ( Lc, 16,9). Như vy Chúa mun nói vi chúng ta rng: mi ngưi hãy s dng nhng phương tin đi này đ đt ly nưc tri, ch đng dng li bt c s trn gian đ ri thu vén tt c cht cho đy vào kho lm, ri yên tâm bo vi linh hn “Hãy vui hưng và an ngh vi nhng th đó”. Tính toán như thế ngưi khôn ngoan ca ngưi đi nhưng li là k di dt và ngu đn đi vi Thiên Chúa.
            Vy thì, tnh thc là mt cái nhìn v tin ca, v mi s trn gian này bng s đánh gía và đt nó đúng vào v trí ca nó. Ngày hôm nay vn đ tnh thc li còn đòi hi hơn na,  vì biết bao cm by bày ra tht hp dn tt đp, dưi mi hình thc làm cho con ngưi hưng v, say sưa nhp cuc không ngoi tr ai; k c các đng bc tu trì cũng không thoát; bi đó mi ngưi cn phi tnh thc đ phòng hơn na v s quyến r, mê hoc ca thi đi hôm nay đi vi mi đng bc.
Trưc hết là tnh thc ca các v ch chăn khi đng trưc li mi gi ca tin bc, quyn hành, đa v,  hay mt s d dãi nào đó ca chế đ cho đưc chút ân hu này, ân hu kia, hay mt vài thành công, mt vài li khen thưng, hoan hô, đ ri sao lãng cái chính là công vic và bn phn ca mình là: làm gương sáng, lo cho đoàn chiên lương thc là li ca Chúa và các bí tích.
Tnh thc ca các tr em hôm nay là Ti-vi, game chơi, nht là các trò chơi cartoon, rt nguy him cho các em, vì các tr em không khác gì nhng t giy trng mà b vy mc bn thu ca s chém giết, bo hành, bn nhau, đua xe… hng ngày các em c cm đu cm c, dán mt vào nhng máy đin t, mà l ra nhng bài hc đu đi là nó phi đưc hp th bi tình mu t và nhng bài hc yêu thương, giúp đ, sng vì ngưi khác.
Tnh thc ca các bn tr là internet, cable Tv, đin thoi là nhng chương trình hp dn lôi kéo con ngưi vào trong đó không biết mt mi bi nhng hình nh khêu gi, hay cnh buôn bán đ th: ăn chơi, hưng th, đua đòi, và đ mi th t nn xã hi. Qa thc s hn lon, s bt bình an t cá nhân, gia đình, quc gia, thế gii, ngun gc sâu xa cũng bt ngun t tn hưng s văn minh không đúng hưng và lm dng nó na.
Tnh thc ca nhng ngưi ln tui, nhng nguy hi v các phương tin hin đi không tác hi cho bng là h s cô đơn, b rơi, bnh tt, chết chóc, nên h tìm mi cách đ kéo nhng th khác vào kha lp phn nào s trng vng cô đơn, bi thế mà h thưng say mê tin bc, sng bo th, đnh kiến, hn thù không tha th, c chp, nói xu, xét đoán, kết án….
Tnh thc ca nhng ngưi làm vic tông đ: mi đu rt hăng say vì Chúa, vì nhu cu ca ngưi khác, nhưng khi có đưc chút thành công, đưc hoan hô, tán thưng. Tt c nhng th đó như thuc ng thm t t vào cơ th đ mt lúc nào đó làm cho vic tông đ thay vì đ cho “Chúa phi ln lên còn tôi thì nh li” thì “ Cái tôi ca mình tri vưc, còn Chúa thì lu m ” mc dù bên ngoài vn ly li Chúa, vic tông đ làm bình phông.
Tóm li: tt c mi ngưi đu phi tnh thc và sáng sut trong thi đi hôm nay đy dy cm by giăng mc, Satan không tha ai. Là ngưi Kitô hu thì càng b ma qi rình rp nhiu hơn, vì nó mun lôi kéo vào thế gii ca nó. Tt c mi ngưi phi tnh thc vi nhng cơn cám d ca thi đi, chung qui li: Thi đi này mà không có tin là thiếu thn đ mi th, kh đ mi điu, cho nên thiên h t Tây đến Ta, t Đông – Tây- Nam- Bc, ai ai cũng lo làm vic đ có đưc đ mi th; Làm vic không có gi ăn,không đ gi ng, hc hành bt k thi gian, hc chết b, có tin thì hưng th x dàn… Thi đi ngày hôm nay làm cho con ngưi quá bn rn, nên ngưi ta không có gi cho nhau trong gia đình, không có gi đc kinh, đi nhà th vi nhau, và cũng chng gi đâu mà d nhng khóa tĩnh tâm này, hc hi lp Kinh Thánh kia, và cũng chng đ gi đ giáo dc con cái, hay ch nó đi hc giáo lý vit ng. L thì trông cho chóng, tĩnh tâm thì không đi; trái li tic cưi, sinh nht , xem ca nhc, phim b thì t gi này qua gi khác t ngày này sang ngày n không biết mt mi chán chưng. Tt c, tt c và tt c ch là nhng chuyn cho trn thế. Qa tht,i ca ma qu giăng ra rt hu hiu.
Ôi! Satan, ôi dch v thuc ng ca Satan ngày hôm nay  bày bán khp nơi và tht ăn khách và biết bao nhiêu ngưi đã trúng kế. Cho nên đ tránh và thoát ra khi cm by tinh vi nguy him, thì tt hơn hết, ta phi tr v vi li Chúa, lng nghe tiếng mi gi ca Chúa, như bài Tin Mng hôm nay Chúa Giêsu nói: “ Các con hãy tht lưng, hãy cm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như ngưi đi ch v gõ ca, thì m ngay cho ch.” ( Lc, 12, ). Vũ khí hu hiu ca mi ngưi đ chng li các mưu mô, xo quyt ca thế gian, ma qi, là đng v phía Chúa và cy da vào sc mnh ca Chúa đ ta chiến đu và chiến thng k thù là ma qi.
 Đng v phía Chúa là phi có s hy sinh ln lao, cn phi n lc không ngng, cn phi có s can đm đ li ngưc dòng ca bao s mi mc d dãi “ d chết ngưi” ca bóng đêm, ti li. Khi ta li ngưc dòng ca bao s mê hoc, hp dn, d dãi, thoi mái, d chu ca bao quyến r thế gian, là ta đang thc hin s “Tht lưng, cm đèn cháy sáng” tư thế gn gàng đ chiến đu. Hãy dùng ánh sáng cc mnh, là li ca Chúa và nhng giáo hun ca Giáo Hi đ đy lui bóng ti, đêm đen ti li. Nưc tri phi dùng sc mnh đ chiếm ly, như li ca Chúa Giêsu khng đnh: “T thi ông Gioan Ty Ga cho đến bây gi, Nưc Tri phi đương đu vi sc mnh, ai mnh sc thì chiếm đưc.” ( Mt 11, 12).
Xin cho mi ngưi chúng ta có mt tâm hn sáng sut, mt cp mt tinh anh đ nhn ra nhng cám d nguy him cho tâm hn, nhng gì làm băng hoi gia đình chúng ta; nht là nhng gì đang làm băng hoi cho thế h tr tương lai. Vi s n lc và khao khát điu lành ca chúng ta, Chúa s đến nâng đ chúng ta và dn ta thoát mi cơn nguy khn và s đưa ta ti mt thế gii không còn pha trn s lo lng, đói khát, đau kh, chết chóc; nơi đó hoàn toàn là vui v hnh phúc vô biên muôn thu muôn đi. Xin M Maria, các thánh trên tri cu bu cho chúng con khi sa chưc cám d. Amen.
Lm: Phaolô Cao Thế Bình SDD

           


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top