Thánh lễ truyền chức Linh Mục do Giám Mục Federick Henry giáo phận Calgary chủ sự vào lúc 19:00 tối thứ sáu, tại nhà thờ Holy Trinity, Calgary, Alberta (Canada)

Và có sự hiện diện của Cha Giuse Ngô Sĩ Đình - Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top