Tín Điều Đức Maria hồn xác về trời :

1. Đức Maria Hồn xác về trời.

Với Đức tin Công giáo, chúng ta tin rằng, người nào chết trong tình trạng thánh thiện, linh hồn của họ sẽ được về với Chúa, nhưng thân xác họ phải chờ đến ngày Quang lâm của Đức Kitô mới được hưởng vinh quang. Mặt khác, trong kinh tin kính, chúng ta đồng thanh tuyên xưng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Ấy vậy mà hôm nay, chúng ta cùng tin nhận Đức Maria hồn xác về trời. Đức Maria được hưởng trước sự sống lại này, sự sống lại của thân xác mà chúng ta cũng được hưởng ở ngày quang lâm. Tại sao Đức Maria lại được thêm đặc ân này? Kinh Tiền tụng của thánh lễ “Đức Mẹ hồn xác lên trời” giải thích cho chúng ta: ”Cha không muốn Người (Đức Maria) chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Cha yêu qúy, là Đấng ban sự sống cho mọi loài.”

Tín điều Đức Maria hồn xác về trời không được Kinh Thánh minh nhiên nhắc tới. Tuy nhiên qua suy luận các đặc ân khác của Đức Mẹ, chúng ta tin chắc Đức Maria được Thiên Chúa cho cả hồn xác về trời.

Trước hết, Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Việc hủy hoại thân xác được xem như là hình phạt đối với tội lỗi. Đức Maria, do việc thụ thai vô nhiễm và thánh thiện vẹn toàn, được gìn giữ khỏi mọi sự nguyền rủa chung của tội lỗi, nên thân xác Mẹ cũng được gìn giữ khỏi sự hủy hoại và lập tức được đưa về trời, như Thiên Chúa đã hoạch định cho loài người trong kế hoạch nguyên thủy, sau ngày Quang Lâm của Đấng Phục sinh.

Kế đến, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là Đặc ân duy nhất dành riêng cho Đức Mẹ. Chỉ mình Mẹ mới là Đấng sinh Chúa Giêsu, Đấng ban sự sống cho muôn loài, nên chính thân xác của Mẹ cũng được chia sẻ vào thân xác phục sinh của Đức Kitô. Mặt khác, thân xác Đức Maria được gìn giữ các trọn vẹn đồng trinh, ngay cả trong khi sanh Đức Giêsu, nên thân xác không thể là mồi cho sự hủy hoại sau cái chết

Cuối cùng, vì được chia sẻ cách đặc biệt vào công trình cứu độ của Đức Kitô, nên Đức Maria, trong chức phận là Mẹ Đấng Cứu Thế, cũng được chia sẻ mật thiết vào công trình cứu độ của Con mình. Sau cuộc đời trần thế, Đức Maria phải được hưởng hoa trái trọn vẹn của ơn Cứu Độ, bao gồm trong vinh quang linh hồn và thể xác.

Những lý chứng hợp lý trên chưa đủ dẫn đến tín điều Đức Maria hồn xác về trời. Vì thế, ngày 01.05.1946, ĐGH Piô XII ban hành thông điệp DEIPARAE VIRGINIS gởi các Giám mục toàn cầu, xin lấy hai ý kiến:

1) Việc “Đức Maria hồn xác về trời” có phải là một chân lý mặc khải hay không

2) Có nên công bố thành tín điều hay không ?

Có 1181 thư trả lời: 1169 trả lời tích cực (98,2 %) đồng ý cả 2 điểm, 22 trả lời tiêu cực (1,8 %), dè dặt với câu 2: 16 trả lời dè dặt trong câu 1.

Sau khi hội ý, ĐGH Piô XII ban hành Tông Hiến MUNIFICENTISSIMUS DEUS ngày 1.11.1950, công bố tín điều : ĐỨC MARIA ĐƯỢC HỒN XÁC VỀ TRỜI như sau:

“Để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng, Đấng ưu ái Đức Maria cách đặc biệt; để tôn kính Con của Người, Đức Vua vĩnh cửu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết; để làm vinh hiển Thân Mẫu của Ngài và để Hội Thánh được hoan hỉ … Chúng tôi tuyên bố điều sau đây như là tín điều mặc khải của Thiên Chúa: Đức Maria vô nhiễm, trọn đời đồng trinh là Mẹ Thiên Chúa, sau khi chấm dứt cuộc đời trần thế, đã được Thiên Chúa đưa vào vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác.”

2. Sống tín điều Đức Maria hồn xác về trời.

Tín điều Đức Maria hồn xác về trời đã mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng mới. Chân trời của sự phục sinh vinh hiển cùng với Mẹ. Đức Maria là Mẹ Hội thánh và cũng là Mẹ của mỗi tín hữu. Người mẹ nào chẳng thương con và thương ai thì muốn cho người ấy được hạnh phúc như mình. Đức Maria đang được hạnh phúc trên Thiên Đàng. Chắc chắn, Mẹ cũng đang cầu bầu cho mỗi người đạt được phần phúc Nước Trời. Chúng ta tin tưởng điều ấy và nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, chúng ta kiên vững sống theo ý Chúa

Bằng hai tiếng xin vâng trọn cuộc sống, Mẹ Maria chỉ là tôi tớ hèn mọn đã được Thiên Chúa cất nhắc và đoái nhìn đến. Nhờ biết tựa nương vào sức mạnh của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã trở nên Đấng Đầy Ơn Phúc và lãnh nhận triều thiên vinh quang là các đặc ân Chúa ban, cách riêng là đặc ân hồn xác về trời.

Long trọng mừng lễ Đức Mẹ về trời, chúng ta xin Đức Mẹ cầu cử, để trong cuộc sống lữ hành trần thế này, mỗi chúng ta luôn sống xin vâng theo ý Chúa, tựa nương vào sức mạnh của Thiên Chúa. Nhờ thế, chúng ta có thể hy vọng được về trời hưởng hạnh phúc muôn đời bên Mẹ Maria chí thánh.

Linh mục Vinhsơn Trần Minh Hòa.
Nguồn: giaophanbaria.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top