1. Lời tựa
 2. Thập Giá Đức Ki Tô - Diệu Hiền
 3. Xa Mặt Trời - Hoàng Quân
 4. Ngài Gọi Con Đi - Tấn Đạt
 5. Tình Chúa Nơi Đâu - Tố Hà
 6. Xin Ở Lại Với Con - Gia Ân
 7. Cho Tình Yêu Lên Ngôi - Tố Hà
 8. Linh Mục Tên Con - Thụy Long
 9. Ôi Tình Yêu - Tố Hà
 10. Tâm Tình Hiến Dâng - Gia Ân
 11. Xin Cho Con Dừng Chân - Tấn Đạt
 12. Chúa Dắt Lối Đời Con - Tuyết Mai
 13. Lời Kinh Dâng - Gia Ân


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top