Danh sách Ân nhân Bình Giả giúp Cha Nguyễn Ngọc Lâm - Đợt 3 ngày 30/8/2013
Nhà thờ Mỹ Thạnh-Giáo Phận Vĩnh Long (thuộc ấp 2, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Stt Họ và Tên Địa chỉ VNĐ USD
01 Chị Quế Làng 3 1.000.000
02 Bà Lan Nghi Lộc 1.000.000
03 Chị Hạnh Xuân Phong 1.000.000
04 Chị Thiên Làng 3 1.000.000
05 Chị Hà Làng 1 1.000.000
06 Anh Bích Yên Đại 500.000
07 Chị Lễ Vinh Châu 500.000
08 Chị Kiều Làng 3 500.000
09 Anh Huy Làng 3 1.000.000
10 Chị Tình Làng 3 500.000
11 Anh Phúc Làng 3 150.000
12 Ông Thịnh Nghi Lộc 1.000.000
13 Chị Hương (Triều) Quy Hậu 4.000.000
14 Nguyễn Thị Nhiên Quy Hậu 2.000.000
15 Nguyễn Thị Điệp Quy Hậu 2.000.000
16 Trần Thị Quyên Quy Hậu 100.000
17 Hoàng Thị Oanh Quy Hậu 100.000
18 Nguyễn Thị Sáng Văn Yên 100.000
19 Nguyễn Thị Út Văn Yên 200.000
20 Nguyễn Thị Thanh Vân Làng 3 100.000
21 Phạm Trọng Nho Yên Đại 100.000
22 Chị Lễ Nghi Lộc 700.000 200USD
Tổng cộng 18.550.000 200USD

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top