"Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng chúng con xin cùng sốt sắng cầu nguyện với Đức Cha và gia đình Giáo phận Vinh. Xin Thiên Chúa chữa lành mọi vết thương tinh thần và thể chất, cùng ban ơn an ủi, nâng đỡ và soi sáng cho Đức Cha và quý Giáo phận nhận ra và thực thi ý Chúa trong thời điểm này.
... Xin Thiên Chúa chúc lành cho Đức Cha và gia đình Giáo phận, cũng như tất cả những người thành tâm thiện chí xây dựng công lý và hòa bình, đặc biệt trên quê hương đất nước chúng ta."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top