Lời nhắn nhủ với Dòng Mộ Thánh Chúa tại Giêrusalem
ROME, 13 tháng 9, 2013 (Le Mode vu de Rome) – “ Đức tin không làm cho từ bỏ các trách nhiệm, nhưng ngược lại thúc đẩy phải hoạt động cụ thể cho một xã hội trốt đẹp hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố như vậy.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc hành hương của Dòng Mộ Thánh Chúa tại GIirusalem, nhân dịp Năm Đức Tin, ngày thứ sáu 13 tháng 9, 2013 vừa qua.

Trên 2.000 người đã hiện diện trong sảnh đường Phaolô VI tại Vatican, dưới sự hướng dẫn của Hồng Y Edwin O’Brien, bề trên tổng quyền của Dòng, và Đức Cha Fouad Twal, thượng phụ La Tinh tại Giêrusalem, bề trên.

Bầy tỏ lòng tri ân đối với những hoạt động của Dòng liên đới với Đất Thánh, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ “tin tưởng vào quyền năng cứu rỗi của thập giá và sự phục sinh, để cung cấp niềm hy vọng và hòa bình”, vì “đức tin không làm cho xa lánh trách nhiệm, nhưng ngược lại thúc đẩy phải dấn thấn hoạt động cụ thể cho một xã hội tốt đẹp hơn.”

Ngài đã đề nghị ba điều – giống như đã đề ra trong Thánh Lễ đăng quang – để hướng dẫn các hoạt động của họ: tiến bước, xây dựng và tuyên xưng.

Trước hết “tiến bước”, mời gọi Kitô hữu “lựa chọn giữa “đi lang thang” và “hành hương”: “ngày nay có rất nhiều người cứ đi lang thang, không có một nhãn quan về lý tưởng cuộc sống và thường không ý thức về các biến cố trong thế giới.”

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên nhủ họ: Cần phải “luôn luôn nhận thức về ý nghĩa xâu xa, về ánh sáng mang lại đức tin”, cần duy trì sự phồn thịnh cao cả của các giá trị, những khôn ngoan của quá khứ, trong khi sống tận tình trong hiện tại, và dấn thân ngày nay, với con mắt nhìn về tương lai, trong khi mở ra các chân trời hy vọng bằng các hành động nhằm mang lại một bộ mặt nhân bản hơn cho thế giới.”

Hoạt động “xây dựng” phải luôn luôn được làm “với tình yêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp: chào mừng “lịch sử gần một ngàn năm về các hoạt động bác ái” của Dòng Mộ Thánh Chúa tại Giêrusalem, và cuộc hành hương của họ “hỗ trợ cho những người anh chị em tại Đất Thánh đang chịu đau khổ.”

Đối với Đức Thánh Cha “việc tuyên xưng đức tin và làm nhân chứng cho việc bác ái có liên hệ mật thiết với nhau” và “là những điểm son” của Dòng. Cũng thế “một sơi giây liên kết cổ xưa nối liền quý vị với Mộ Thánh Chúa”, Chúa Giêsu chịu đóng đanh phải là “trọng tâm của sự hiện diện của quý vị trong mọi dự án.”
Theo: vietcatholic

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top