Gửi cố nhân
 
Cuộc đời thu xếp ra sao
Khi mà gia sản chọn trao ai nà
Xế chiều đặng vắng đàn bà (vợ)
Lấy đâu thừa kế căn nhà khi đai (chết)
 
Tất mong mọi sự an bài
Thực thi di chúc cho vài cố nhân
Tìm đâu ra được tín thân
Mà nhờ trao gửi việc cần mai sau
 
Từ tâm giúp đỡ lẫn nhau
Nguyện điều sau cuối thấm màu biệt xa
Nên chi trước lúc đi ra
Cần người thừa kế của ta sau này
 
Bàn giao tránh sự mảy may
Của sung công cốc chẳng hay với mình
Chia xa, thắt lại chút tình
Với người thừa hưởng cho mình được vui
 
Đồng thời tránh cả điều xui
Người ngoài danh sách đòi tui cổ phần
Lẽ nào còn phải đỡ đần
Với người may mắn có cần vậy chăng
 
Ra đi tựa được vinh thăng
Nhưng mà thu xếp cân bằng tâm tư
Kẻo không gieo họa có dư
Nửa phòng cấu xé đâu từ tình thân
 
Ra đi ẩn chứa tri ân
Chút quà dẫu mọn muốn dâng bạn lòng
Ngày này ắt đến chỉ mong
Làm theo di chúc mấy dòng đã ghi…
 
Ra đi còn đó điều ni
Hẹn nhau chín suối cạn ly vui đùa
Thế gian hay mắc đậu mùa
Chỉ nơi chín suối mới vừa ý thôi
                                                           
                                               Sỹ Hành 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top