Cảm TạGia đình chúng con chân thành cảm tạ

 • Quý Đức Cha.
 • Tỉnh Dòng Phanxicô.
 • Cha Quản Hạt Bình Giả.
 • Quý Cha Chánh – Cha Phó các Giáo xứ và Hạt Bình Giả.
 • Cha Chánh xứ và Cộng đoàn Giáo xứ Du Sinh – Đà Lạt.
 • Cha Chánh, Cha Phó, Ban Hành Giáo và Cộng đoàn Giáo xứ Vinh Châu.
 • Quý Cha Bề trên Cộng đoàn Phanxicô Bình Giả, Xuân Sơn.
 • Quý Cha Đồng Hương và Quý Cha thân tộc.
 • Quý Tu sỹ các Cộng đoàn Dòng Tu.
 • Ban Hành Giáo Giáo xứ Kim Long – Bà Rịa.
 • BBT Trang nhà BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Trong tình hiệp thông yêu mến đã gọi điện, thăm hỏi chia sẻ và dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn CHA PHAOLÔ ĐINH HUỲNH HOA OFM nhân dịp lễ giỗ mãn tang.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành tuôn ban muôn ân sủng của Người trên Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sỹ và tất cả mọi người.

Thân mẫu Anna Vũ Thị Huề
Các Con và Cháu Chắt.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top