THÔNG TIN BĐH HỌ ĐÔNG YÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2017

Kính thưa: Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý vị BĐH tiền nhiệm, Tông đồ giáo dân cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Họ Đạo Đông Yên trong và ngoài nước.

Lời đầu tiên, Anh em BĐH nhiệm kỳ 2013 – 2017 kính chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý vị BĐH tiền nhiệm, Tông đồ giáo dân cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Họ Đạo Đông Yên lời cầu chúc sức khoẻ và lời chào thân ái.

Kính thưa Quý Cha cùng cộng đoàn vào ngày 26/5/2013 tại Nguyện đường Họ Đạo Đông Yên. Anh em chúng con đã được Cộng đoàn tín nhiệm giao trách nhiệm Ban Điều Hành để tiếp nối Quý BĐH tiền nhiệm làm tông đồ xây dựng đời sống đức tin và sinh hoạt trong Họ đạo. Đây là niềm vinh hạnh và là một hồng ân Chúa ban cũng là trách nhiệm nặng nề, vì làm BĐH thì phải có tài sức và khả năng còn chúng con thì không có một chuyên môn và tài sức thì hạn hẹp. Anh em BĐH chúng con rất cần sự cầu nguyện, giúp đỡ và hướng dẫn của quý Cha cùng Cộng đoàn để hoàn thành trách nhiệm được giao phó.

Anh em chúng con chỉ biết cố gắng hết sức của mình cùng nguyện xin Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban xuống cho Quý Cha Quý Tu Sĩ và Cộng đoàn muôn hồng ân và phúc lành của Người.

Trân trọng kính chào.

BĐH Họ Đông Yên.


Như tin đã đưa về việc tu sửa Nguyện đường của Họ Đạo Đông Yên vào ngày 22/10/2013 Họ đạo đã nhận được sự cộng tác hỗ trợ nhiệt thành từ công sức và vật chất của mọi người. Chúng tôi, BĐH thay lời cho cộng đoàn xin cảm ơn tất cả Quý vị ân nhân gần xa đã cộng tác giúp đỡ để tu sửa Nguyện đường Họ Đạo.

Tuy công việc chưa hoàn thành nhưng những nghĩa cử của Quý vị đã là niềm khích lệ rất lớn cho những người làm tông đồ như chúng tôi.

Sau đây là danh sách ân nhân đã giúp đỡ cho Họ Đạo

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ HỌ ĐẠO ĐÔNG YÊN 2013STT
Họ và  Tên
Ngoại Tệ
 VNĐ
Ghi Chú

1
GĐ Bà Hân (Ở Úc)
100  Ausd
2
GĐ Anh Nhân (Ở Mỹ)
100  Usd
3
GĐ Chị Uyên (Ở Úc)
100  Ausd
4
GĐ Ông Đặng Đình Ước

     1.000.0005
GĐ AC Nhật Thanh (Tổ 1)Dâng cúng 1 bộ bàn Inox 

(1 bàn 6 ghế)


GĐ AC Đặng Xuân Đức (Tổ 5)Dâng cúng bộ Tượng 

Chúa Kitô Chuộc Tội


7
GĐ AC Đặng Xuân Minh (ÚC)


Dâng cúng toàn bộ mái tôn


8
GĐ AC Đặng Xuân Dũng (Tổ 1)


Dâng cúng toàn bộ dàn vì kèo


9
GĐ AC Toàn Quyên (USA)Dâng cúng tượng 14 chặng đàng thánh giá 

và tượng Đức Mẹ Ban ơn


10
GĐ Ông Vinh Tổ 1

        550.00011
GĐ ÔNg Đoàn Thanh Thuỷ

        500.00012
Anh Nguyễn Duy Vũ Tổ 2

        200.00013
Tổ 7

    500.000 14
GĐ Ông Đặng Xuân Ban

    200.000 15

GĐ Anh Phong 

(Ban Mê thuột)

 2.000.00016
GĐ AC Võ Phú Cường

1.000.00017
Nhà Máy Tôn Hùng Cường

 2.000.00018
GĐ Anh Nguyễn Văn Minh T3

    500.000 19
GĐ Đặng Đình An Tổ 6

    200.000 20

Anh Đặng Phi Long 

(Anh Tây Úc)
250 Ausd
21

GĐ Anh Linh - Chị Phượng 

(Tổ 4 Úc)
250 Ausd
22
Anh Hiệp (Anh Tèo Hân Úc)
500 Ausd
23
GĐ Ô/B Lượng Nghi Lộc
100 Usd
24
Anh Đặng Minh Phụng (Tổ 6)

 1.000.00025
Ông Viên Phú Linh

    500.000 26

GĐ AC Bùi Ngọc Linh (Sáng)   

USA
500 Usd
27
GĐ Ông Sỹ (Tổ 6)

    200.000 28
GĐ Anh Minh (Tổ 4)

    500.000 29
GĐ AC Lộc Thảo (Đức)
100 Euro
30
GĐ AC Lộc Phương (Mỹ)
100 Usd
31
GĐ Anh Toàn (Tổ 8)

        100.000 32
GĐ Ông Thông  (Tổ 2)

        400.00033
GĐ AC Minh – Loan (Tổ 1)

1.000.000


DANH SÁCH BĐH và TĐGD HỌ ĐÔNG YÊN (2013-2017)
HỌ TÊN
SỐ ĐT
Chức Vụ
BAN ĐIỀU HÀNH HỌ


Phêrô Nguyễn Nam Hoàn
0913622758
Trưởng ban
Phêrô Nguyễn Uy
01664993589
Phó Nội
Phêrô Đặng Trần Thủy Long
0982333117
Phó Ngoại
Phêrô Nguyễn Xuân Nhu
01686898955
Thư Ký
Phêrô Nguyễn Hùng Việt
0987598914
Từ Đường
Phêrô Đặng Xuân Dũng
0987050678
Ban XD
GIỚI GIA TRƯỞNG


Phanxicô Đặng Xuân  Năng
0909275264
Trưởng ban
Phêrô Nguyễn Anh Việt (Đô)
01685687320
Phó Nội
Phaolô Võ Phú Cường
0987003370
Phó Ngoại
Gioan Nguyễn Hùng Tâm (Dũng)
01665266854
Thư Ký
Phao Lô Võ Văn Sỹ
01662212326
Ủy Viên
Phêrô Nguyễn Thành An
01683636934
Ủy Viên
GIỚI HIỀN MẪU


Anna Trần Thị Kim An
01674125558
Trưởng ban
Madalena Nguyễn Thị Xuân Trang
01685808669
Phó Nội
Têrêxa Võ Minh Quỳnh Như
01668945554
Phó Ngoại
Têrêxa Nguyễn Thị Kim Đoan
01647235573
Thư Ký
GIỚI TRẺ


Phêrô Nguyễn Duy Vũ
01677603625
Trưởng ban
Gioan Nguyễn Phương Châu
0168730135
Phó Nội
Phêrô Đặng Hồng Hiệp
0913620995
Phó Ngoại
Phêrô Võ Thanh Hoà
0906857784
Thư Ký
Phêrô Đặng Hoàng Phú
0907312017
Ủy Viên
GIỚI THIẾU NHI


Phêrô Cao Xuân Thảo
01693435475
Trưởng ban
Gioan baotixita Đặng Đình Vũ
0983968246
Phó Nội
Phêrô Nguyễn Trung Kỳ
01687007212
Phó Ngoại
Maria Đặng Thị Hương
01679839544
Thư Ký
CÁC TỔ SỐNG ĐẠO


TỔ 1


Phêrô Đặng Đức Bình
01684329003
Tổ Trưởng
Phanxicô Savie Đinh Ngọc Tuấn
01654955593
Tổ Phó
TỔ 2


Phaolô Đặng Đình Hoàn
0643968795
Tổ Trưởng
Phêrô Võ Thanh Hải
0913972723
Tổ Phó
TỔ 3


Gioan Nguyễn Thanh Hùng
01692233261
Tổ Trưởng
Têphanô Trần Ngọc Hy
01676257499
Tổ Phó
TỔ 4


Gioan Nguyễn Hùng Cường (Minh)
01643783607
Tổ Trưởng
Savio  Đặng Phi Long (Tú)
0987932114
Tổ Phó
TỔ 5


Giuse Nguyễn Đức Hạnh (Ky)
0643968754
Tổ Trưởng
Phêrô Nguyễn Phong Khang
0984538632
Tổ Phó
TỔ 6


Giacôbê Đặng Đình Đông Hưng
0984206489
Tổ Trưởng
Giuse Nguyễn Quý Thanh
0902898985
Tổ Phó
TỔ 7


Antôn  Nguyễn Quang Tuyền
01698842016
Tổ Trưởng
Antôn  Nguyễn Anh Nhật
01636609503
Tổ Phó
TỔ 8


Gioan Nguyễn Tấn Kỳ (Tâm)
01684204016
Tổ Trưởng
Lu i Vương Văn An
01638902351
Tổ Phó
ĐỘI TRỐNG


Nguyễn Minh Kha
0987952879
Tổ Trưởng
ĐỘI TỐNG TÁNG


Đặng Đức Bình
01684329003
Tổ Trưởng

Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quý vị.


BĐH HỌ ĐÔNG YÊN0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top