Merry Christmas  and   Happy New Year
Möøng  ñaïi leã   Chuùa  Giaùng  Sinh   
vaø chaøo ñoùn Naêm Môùi 2014

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ NGHI LỘC

Kính Chúc Quý Cha, Quý Tu Sỹ, 
Quý Ân nhân cùng Quý Ông Bà Anh Chị Em 
Cộng đồng Họ đạo Nghi Lộc 
vui hưởng một mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Thiện & Một Năm Mới An Khang – Thịnh Vượng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top