Hội Bác Ái Cha Kiều - Father Kiều Charity
A Non Profit Organization
310 Roberts Lane, West Chester, PA 19382
Email: Hoibacaichakieu@googlegroups.com
Tel: (610) 436-8939 or (770) 853-3327DANH SÁCH ÂN NHÂN
giúp đỡ quà Tết Xuân GIÁP NGỌ 2014  1. Ông NGUYỄN TỔNG CHÂN (Gốc Gia Hòa - Canada): 800 CAD
  2. Anh LƯƠNG VĂN HÙNG (Canada): 200 CAD
  3. Cô NGUYỄN THỊ HẰNG (Xuân Phong): 2.000.000 VNĐ
  4. Ông NGUYỄN ĐỨC HIẾN: 100$US
  5. Hội Bác ái Tình thương Canada: 100CAD

Danh sách này đã được cập nhật chung với Danh Sách Ân Nhân Hội Bác Ái Cha Kiều 2014

Thay mặt những người cùng khổ, xin Cám ơn tấm lòng Bác ái của Quý Ân nhân. Xin Chúa chúc lành và đổ tràn muôn ân phúc trên gia đình quý vị.


Mọi giúp đỡ xin gửi về:

Hội Bác Ái Cha Kiều (Father Kieu Charity)
310 Roberts Lane
West Chester, PA 19382
Email: Hoibacaichakieu@googlegroups.com
Telephones: (610) 436-8939 (A. Khang) hoặc (770) 853-3327 (A. Cảnh)

Ở Việt Nam xin gửi về:

Ông Hoàng Đình Lộc
1974 Hàng 2, Thôn 5, xã Bình Trung
Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Đt: 064-388-2834 (Ô. Lộc)/ 064-388-2092 (Ô. Quế) hoặc 0986-471-820 (Ô Tịnh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top