Chúa Nht 3 mùa vng - KIÊN NHẪN

             
                 Kính thưa quí ông bà anh ch em, đã là con người ai lại không một lần hy vng, ch mong vì con người thiếu thốn đủ điều, nên con người mới ước vng,  mong ch điuđó mà mình không có. Như vậy cuộc sống là hy vọng, và nếu cuộc sống mà không có hy vọng thì cuc sng đó s bế tc như đi vào đường cùng, ngõ ct không li thoát. Và hy vng cn phi có s kiên nhn đi ch. Đó phải chăng là tư tưởng ca li Chúa qua ming Tiên Tri Isaia trong bài đọc 1, và qua miệng ca Thánh Giacôbê qua bài đc 2, của Chúa nhật 3 mùa vọng năm A này.
             Trước hết là lời Tiên tri Isaia khuyên đoàn dân Chúa hãy hoan h mng vui gia bao nhiêu đau kh h chu qua cnh lưu đày Babilon; b đàn áp, bóc lt, ri li xa quê hương x s, nht là xa đn th Giêrusalem biu tượng cho nim tin tôn giáo. Trong cuc sng cn cõi, cô đơn l loi đau kh đó, Thiên Chúa s đến gii thoát h nay mai, cho nên hãy can đm lên, đng s. Đây là chính li ca Thiên  Chúa nói qua ming tiên tri: “Hãy can đm lên, đng s hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi s đem li điu báo ng; chính Thiên Chúa s đến và cu đ các ngươi.” ( Is 35,4 ). Chúa ha và Chúa s thc hin không sm thì mun, có điu là con người có đ kiên nhn đ tin tưởng vào li ha ca Thiên Chúa hay không.
            S kiên nhn đi chđiều cn phi có nơi mi người.  Bài hc kiên nhn được Thánh Giacôbê Tông Đ dy ta qua hình nh người nông phu trông đi hoa màu; s trông đi này dù mun dù không cũng cn phi qua thi gian, không nóng vi và cũng chng có cách nào khác.  Bài hc này cũng được áp dng trong đc tin. Kinh Thánh nói rt nhiu v thi gian ch đi như: kiên nhn trong cu nguyn, hãy  kiên nhn khi gp gian truân th thách, kiên nhn khi sa dy người khác… Kiên nhn là mt đc tính cn thiết trong cuc sng lòng tin, và nh s kiên nhn s giúp ta có mt s thanh thn chp nhn khó khăn trong đi sng thường ngày.
            Lòng kiên nhn này là mt thách đ ln cho mi người. Tin Mng hôm nay cũng thut li cho ta v Thánh Gioan Ty Ga, cũng chao đo mt chút bi s kiên nhn trong khi ông b cm tù: “Ông sai môn đ đến thưa Chúa rng: Thy có phi là Đng phi đến chăng, hay chúng tôi còn phi đi Đng nào khác?” ( Mt 11, 3). Có l đây là mt điu khó hiu vì: Gioan là người bà con vi Chúa Giêsu. “Kìa bà Êlisabét, người h hàng vi bà…” ( Lc 1 36). Gioan là người dn đường cho Chúa đến. “ Có tiếng kêu trong hoang đa: hãy dn sn con đường ca Đc Chúa, sa li cho thng đ Người đi” ( Mc 1 30). Gioan là người gii thiu Chúa Giêsu cho người khác: “ Có Đng quyn thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xung ci dép cho người” ( Mc 1,7). Gii thiu ai thì phi biết người đó ch . À ! y thế mà bây gi Gioan li sai môn đ ca ông đến gp Chúa Giêsu đ hi thng v s mong đi Đng Mêsia là ai đây? Tht khó hiu. 
        Kính thưa quí ông bà anh ch em, trong cuc sng lòng tin ca chúng ta, biết bao điều chúng ta không thể hiểu nổi bởi có những điều làm ta chao đo bi nghi ng v Chúa, nghi ng v tình yêu ca Chúa, chng hn như khi ta gp phi bnh tt, đau kh, đói khát, tht bi, b b rơi, gia đình không được nguyên vẹn, xin hoài xin mãi không được.... đó là nhng th thách làm ta d nghi ng Chúa không thương mình, hay Chúa th thách mình qúa nng n, hoc ti sao tôi hin li gp nhng chuyn không may, còn người kia ăn ác bc thì li được nhiu s may lành…. Nhng điu này cũng chng ly làm l khi  ta gp nhng th thách như vy; vn đ là phn kết ca th thách như thế nào. Gioan đã đi, và kết thúc phn kết tht tuyt vi bi lòng tin: b cm tù và đu rơi máu đ ch vì dám ngăn cn nhà vua làm nhng chuyn sai trái luân lý.
 Làm chng cho s tht ca Chúa, ngăn cn nhng vic làm sai trái ca ngưi khác là bn phn của mỗi người; nhất là những ngưi con ca Chúa. Ri li na, đã là con ca Chúa thì phi kiên nhn hy sinh trong mi hoàn cnh, dù b th thách, ta vn kiên nhn gi vng đc tin, hy vng và ch đi Chúa s ban cho ta nhng gì Chúa đã ha, và Ngài s đến gii thoát chúng ta; Chúa đến vi tng cá nhân, Chúa đến chung cho toàn th nhân loi: “ Anh em hãy tnh thc và sn sàng vì anh em không biết ngày nào gi nào.” ( Mt 25, 13). Đó phi chăng là hướng đi ca mùa vng là vy.
Hằng năm, Giáo Hi c hành mùa vng cũng không ngoài mục đích là nhc nh con cái mình; mt mt mng đón k nim Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, mt khác là nhc nh mi người phi luôn tnh thc đi ch trong nim hy vng Chúa đến đ đưa chúng ta ti nơi toàn vn ca nim vui sướng hnh phúc khôn t.
Xin cho lòng trí chúng ta luôn hướng v Chúa đ chúng con đón  mng l sinh nht Con Thiên Chúa làm người, đng thi cho nim tin ca chúng con mi ngày mi sáng rc lên qua li nói và vic làm thưng ngày trong cuc sng. Amen.

Lm Phaolô Cao Thế Bình S.D.D

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top