Trọng kính Quý Cha, kính thưa quý Tu Sỹ nam nữ, Quý vị ban thường vụ Giáo Xứ, BĐH các Giáo Họ, Quý vị cựu BHG và cộng đoàn trong họ đạo Đông Yên, Quý vị ân nhân trong nước và hải ngoại.

Kính thưa Quý Cha. Thưa quý vị. Công trình tu sửa nhà nguyện Họ Đạo Đông Yên nay tạm hoàn thiện và công việc chuẩn bị cho dịp đại lễ mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bổn mạng Họ Đạo Đông Yên. Chúng con được đón nhận tình thương của Quý Cha, Quý tu sỹ, Quý ân nhân xa gần đã đồng hành cộng tác với chúng con trong thời gian qua đã in đậm tình yêu thương đoàn kết của mọi người. Thay mặt cho cộng đoàn họ Đạo chúng con chân thành cảm ơn sâu sắc đến mọi người trong họ đặc biệt các ân nhân nước ngoài đã cảm thông và sát cánh cùng với chúng con trong công tác tu sửa nguyện đường vừa qua rất tốt đẹp, đó là nhờ hồng ân Chúa thương qua lời cầu bầu của mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự góp sức của mọi người. Tuy nhiên với sự hiểu biết hạn hẹp chúng con còn nhiều khiếm khuyết, kính xin Quý Cha cùng Quý Vị lượng thứ cho chúng con.

Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bầu cử xin Chúa ban xuống cho Quý Cha, Quý vị cùng cộng đoàn một mùa Giáng Sinh và một năm mới an bình thánh thiện tràn đầy hông ân của Chúa.

Chúng con xin tri ân những ân nhân đã giúp đỡ họ đạo chúng con!

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ HỌ ĐẠO ĐÔNG YÊN 2013
STT
Họ và  Tên
Ngoại Tệ
 VNĐ
Ghi Chú
1
GĐ Bà Hân (Ở Úc)
100  (Đô Úc)


2
GĐ Anh Nhân (Ở Mỹ)
100  (Đô Mỹ)


3
GĐ Chị Uyên (Ở Úc)
100  (Đô Úc)


4
GĐ Ông Đặng Đình Ước

  1.000.000

5
GĐ AC Nhật Thanh (Tổ 1)


Dâng cúng 1 bộ bàn Inox
(1 bàn 6 ghế)
6
GĐ AC Đặng Xuân Đức (Tổ 5)


Dâng cúng bộ Tượng
Chúa Kitô Chuộc Tội
7
GĐ AC Đặng Xuân Minh (ÚC)


Dâng cúng toàn bộ mái tôn
8
GĐ AC Đặng Xuân Dũng (Tổ 1)


Dâng cúng toàn bộ dàn vì kèo
9
GĐ AC Toàn Quyên (USA)


Dâng cúng 14 đàng thánh giá
và tượng Đức Mẹ Ban ơn
10
GĐ Ông Vinh Tổ 1

     550.000

11
GĐ ÔNg Đoàn Thanh Thuỷ

     500.000

12
Anh Nguyễn Duy Vũ Tổ 2

     200.000

13
Tổ 7

     500.000

14
GĐ Ông Đặng Xuân Ban

     200.000

15
GĐ Anh Phong
(Ban Mê thuột)

  2.000.000

17
Nhà Máy Tôn Hùng Cường

  2.000.000

18
GĐ Anh Nguyễn Văn Minh T3

     500.000

19
GĐ AC Hương -  An Tổ 6

     700.000

20
Anh Đặng Phi Long
(Anh Tây Úc)
250 (Đô Úc)


21
GĐ Anh Linh - Chị Phượng
(Tổ 4 Úc)
250 (Đô Úc)


22
Anh Hiệp (Anh Tèo Hân Úc)
500 (Đô Úc)


23
GĐ Ô/B Lượng Nghi Lộc
100 (Đô Mỹ)


24
Anh Đặng Minh Phụng (Tổ 6)

  1.000.000

25
Ông Viên Phú Linh

     500.000

26
GĐ AC Bùi Ngọc Linh (Sáng)
USA
500 (Đô Mỹ)


27
GĐ Ông Sỹ (Tổ 6)

     200.000

28
GĐ Anh Minh (Tổ 4)

     500.000

29
GĐ AC Lộc Thảo (Đức)
100 (EURO)


30
GĐ AC Lộc Phương (Mỹ)
100 ( Đô Mỹ)


31
GĐ Anh Toàn (Tổ 8)

     100.000

32
GĐ Ông Thông  (Tổ 2)

     400.000

33
GĐ AC Võ Phú Cường (Tổ1)

  1.000.000

34
GĐ AC Minh - Loan (Tổ1)

  1.000.000

35
Ban ấp Đông Linh

     300.000

36
GĐ Chị Na (Đinh Thị Hoàng)
200 Đô Mỹ
  4.230.000

37
GĐ AC Liên Việt (Ngãi Giao)

  1.000.000

38
GĐ Anh Nhu (Tổ 3)

  1.000.000

39
GĐ Bà Hân (Ở Úc)
300 Đô Úc


40
GĐ Chị Ly (Con Ông Tài Tổ2)
50 Đô Mỹ


41
Vô Danh
100 Đô Mỹ


42
GĐ AC Xuân Lĩnh (Mỹ)
200 Đô Mỹ


43
GĐ AC Châu - Kiệm

     500.000

44
Chị Hoàng (Con Ô Luật Tổ 1)
100 USD


45
AC Bình Tuyền (Tổ 1)

  1.000.000

46
Tịêm In Cao Tuân XP

     200.000

47
Ô B Khang (Tổ 3)

     500.000

48
AC Trang Thành (Tổ 3)

     300.000

49
Bà Tuyết Nghị (Tổ 3)

     100.000

50
Vô  Danh

     100.000

51
GĐ Anh Bình VLXD

     500.000

52
GĐ AC Nhân Hà (Nghi Lộc)

     200.000

53
DNTN Xăng Dầu Bình Giã

  1.000.000

54
GĐ AC Vũ Thanh Mai (Nghi Lộc)

     200.000

55
GĐ AC An - Dung (Tổ 2)

     500.000

56
Anh Hải (Phú Linh)

     100.000

57
BTS Giơi Gia Trưởng Họ Văn Yên

     200.000

58
GĐ Cô Chế (Ở Úc )

  2.000.000

59
Bà Báu (Tổ 3 )

     100.000

60
GĐ AC Tuấn Sương (Làng 3)

     200.000

61
café 98

     200.000

62
BTS Giơi Trẻ Vinh Châu

     300.000

63
GĐ AC Nguyệt - Quyền (Tổ 1)

     300.000

64
GĐB AC Tín Oanh (Nghi Lộc)

     200.000

65
Ban Phục vụ Giới Trẻ Phan Sinh
Xứ Vinh Châu

     200.000

66
Vô  Danh

     100.000

67
Giới Hiền Mẫu Họ Phú Linh

     200.000

68
BTS Giới Hiền Mẫu Xứ
Vinh Châu

     500.000

69
CA Xã Bình Giã

     200.000

70
Đại Lý Cám NuPak Hoàn Hảo

  2.000.000

71
GĐ AC Đoan Phúc (Tổ 6)

     100.000

72
GĐ AC Uy (Tổ 2)

     100.000

73
GĐ AC Sơn - Tú

     200.000

74
Giới Gia Trưởng Họ Nghi Lộc

     100.000

75
GĐ AC Hùng - Tuyết (Tổ 3)

     200.000

76
GĐ Ô B Võ Bá (Tổ 2)

  1.000.000

77
GĐ Ô B Luật - Hội (Tổ 1)

     200.000

78
BTV GX Vinh Châu

     500.000

79
GĐ ÔB Vinh (Tổ 1)

     100.000

80
ÔNg  Thực (Tổ 8)

     100.000

81
GĐ AC Minh - Hoa (Phan Thiết)

     200.000

82
Lò Bánh Mỳ Song Thuỷ

     500.000

83
AC Tuấn (Tổ 1)

     100.000

84
GĐ AC Minh - Hương (Tổ 4)

     200.000

85
Cha Chánh Xứ Vinh Châu

  1.000.000

86
GĐ AC Cường - Trinh (Tổ 1)

     200.000

87
GD AC Liên - Việt (Ngãi Giao)

     200.000

88
Tạp Hoá Ngọc Thanh
(Hàng 1 Nghi Lộc)

     200.000

89
GD AC Dũng - Diễm
(Hàng 6 Đông Yên)

     200.000

90
GĐ ÔB Quảng (Tổ 6)

     200.000

91
GD AC Chức (Yên Đại)

     200.000

92
GĐ ÔB Ước (Tổ 1)

     500.000

93
GD Anh Đông (Thú Y)

     200.000

94
BĐH Họ Xuân Phong

     200.000

95
BĐH Họ Gia Hoà

     200.000

96
BĐH Họ Phú Linh

     200.000

97
BĐH Họ Nghi Lộc

     200.000

98
BĐH Họ Văn Yên

     200.000

99
AC Thu Hoài (Xuân Phong)
100 (USD)


100
Tổ 6

     500.000

101
Tổ 3

     500.000

102
Tổ 2

     500.000

103
Tổ 8

     200.000

104
Tổ 5

     500.000

105
Tổ 7

     350.000

106
Giới thiếu nhi họ

     500.000

107
AC Đinh Ngọc Cung (Tổ 1)

  5.000.000


Thay mặt Ban Điều Hành giáo họ chúng con xin kính chào và cảm ơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top