Giáo Xứ Vinh Trung - Lễ Đầu Năm 2014


"Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. 
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6:34).

Lo âu có sống thêm ngày
Là điều dễ nhất bó tay đó rồi
Lời này đâu ở xa xôi
Mà là Chúa nói đó rồi hay sao?


Đầu xuân Phúc Âm chỉ vào
Chim kia, hoa huệ hồng hào đẹp xinh
Huống gì chi thể chúng mình
Đồng hình đồng dạng đượm tình Chúa thương


Cùng nhau đáp lễ lên đường
Dù cho thất bát ở phương trời nào
Mọi điều kí thác ngay vào
Ở nơi Thiên Chúa lẽ nào không yên!!!
                                                                              Sỹ Hành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top