Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A


                                     
          Kính thưa quí ông bà anh ch em, có hai điu tht rõ ràng ai cũng nhn thy đó là: khi ta ăn thc ăn thiếu mui hay ban đêm thiếu ánh sáng (tr nhng ngưi mt cm giác, hay thiếu cơ quan mt). Như thế mi biết s cn thiết không th thiếu đưc ca mui và ánh sáng.
 Qua bài Tin mng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hình nh mui và ánh sáng; xét trên bình din sinh hot hàng ngày ca con ngưi thì con ngưi cn mui và ánh sáng thế nào, thì trên bình din siêu nhiên “Mui và ánh sáng tâm linh” li không  th nào thiếu đưc đi vi tt c mi ngưi, cách riêng là  ngưi Kitô hu.
          Mui ch hu dng khi mui còn mang tính cht mn. Ánh sáng bn cht luôn là sáng đ sáng soi cho nhng sinh hot cn phi có ánh sáng. Cũng vy, ngưi Kitô hu phi mang bn cht ca Chúa Kitô; nghĩa là tt lành, thánh thin, vì Thiên Chúa đã tng phán: “Ta là Đng Thánh”. Chúa Giêsu cũng đã tng mi gi mi ngưi: “ Vy anh em hãy nên hoàn thin, như Cha anh em trên tri là Đng hoàn thin” ( Mt 5,48).
Thiên Chúa là Cha ca chúng ta là Đng hoàn thin tt lành Ngài mun thông chia s tt lành đó cho con ngưi, nhưng vì con ngưi đã  không  vâng li Thiên Chúa, con ngưi t chuc ly s đau kh; nht là cái chết đi đi, nhưng không vì thếThiên Chúa b mc con ngưi, bi thế mà Ngài đã tìm cách cu vi con ngưi và nâng con ngưi lên li đa v làm con Chúa nh s cu chuôc ca Chúa Giêsu con Thiên Chúa làm ngưi.
          Con ngưi đã bt tuân lnh Thiên Chúa, nên qu ma vương đã đánh bi con ngưi nhưng không th giết chết con ngưi vì nh tình thương ca Chúa vn nâng đ đ con ngưi nhìn nhn, sám hi, ăn năn, ng v và khao khát s thin hoàn ho, và Thiên Chúa cũng không n lòng nào xoá sch hết tác phm ca Ngài đã dng nên, bi thế Thiên Chúa đã làm ngưi qua Đc Giêsu đ sa li, cu vt th to ca Ngài, đ th to ca Ngài ngày càng tiến gn, và ging ngưi Ch ca nó: “Các con hãy nên hoàn thin như Cha các con trên tri là Đng hoàn thin”. Cho nên Thiên Chúa đã không ngng mi gi con ngưi tr v s thánh thin qua dòng lch s và nht là qua Con Yêu du ca Ngài là Thánh T Giêsu.
Chúa Giêsu trong ba năm đã dong dui đây đó đ rao ging nưc tri, cũng là đ mi gi con ngưi tr v s thánh thin ca thu ban đu, và bng mi giá, Ngài mun lôi kéo con ngưi tr v vi Ngài bng cách thí c mng sng, máu đào đ ra đ minh chng cho s khát khao mi mt ngưi tr v s thánh thin đng s sng đi đi và ch có tình yêu sâu thm quá đi nên Chúa là tình yêu đã chết cho tình yêu.
Như thế thì ngày hôm nay, là ngưi Kitô hu, ta phi bưc vào qũi đo ca tình yêu Thiên Chúa, và trong tình yêu đó ta chia s cho nhau nhng gì mà tình yêu đòi buc chúng ta; như li mi gi ca Tiên Tri Isaia trong bài đc 1: “Hãy chia bánh ca ngươi cho k đói, hãy tiếp nhn vào nhà ngươi nhng k bt hnh không nhà ; nếu ngươi gp mt ngưi trn trung , hãy cho h mc đ.” ( Is 58, 7).
Tình yêu ca Chúa thúc bách chúng ta hành đng bi tình yêu, có như thế mi xua tan hn thù, san s nhng gì mình có cho ngưi túng thiếu nghèo kh. Và khi tình yêu ca Chúa hun đúc ai, hay nói khác đi “Mui tâm linh ca Thiên Chúa” ưp mn ai, ngưi đó s bng cháy s nhit thành, yêu mến, biến li nói bng hành đng, và ngay c li nói cũng không phi li nói theo kiu ngưi đi; nghĩa là li nói theo s khôn ngoan ca trn thế, li nói ca qung cáo hay ngoi giao, nhưng là li ca Thánh Thn thúc đy, như li ca thánh Phaolô nói trong bài đc 2, thơ th nht gi tính hu Côrintô: “ Khi tôi đến vi anh em, tôi không đến vi uy thế ca tài hùng bin, hoc ca s khôn ngoan ngưi đi; tôi đến công b bng chng ca Thiên Chúa. Li tôi nói và vic tôi rao ging không da vào nhng li quyến r ca s khôn ngoan loài ngưi, nhưng da vào s giãi bày ca thn thí và quyn năng, đ đc tin ca anh em không da vào s khôn ngoan loài ngưi, nhưng da vào quyn năng ca Thiên Chúa.” ( 1Cr 2, 1.4-5).
Khôn ngoan ca Thiên Chúa là ưc mun làm nhng gì Thiên Chúa mun là sng có Chúa, là sng an bình, vui tươi hnh phúc, là mun đem tình yêu ưp mn li đa cu đang băng gía thiếu vng tình yêu, là mun chiếu ánh sáng tuyt diu ca Thiên Chúa ti nhng nơi ti tăm hn thù, nghi ng, tuyt vng. Phi chăng đây là th mui, là ánh sáng siêu nhiên rt cn thiết cho thi đi ngày hôm nay.
Xin Chúa cho chúng con tr nên mui ca đi và ánh sáng trn thế đ ngưi ngưi, nhà nhà, và thế gii đưc ưp mn nng ca mui tình yêu, và ánh sáng soi dn mi ngưi đến vi siêu ánh sáng tuyt vi ca Thiên Chúa là tình yêu, hnh phúc, bình an muôn đi. Amen.


Lm Phaolo Cao Thế Bình S.D.D 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top