Nhân ngày đại lễ Thánh Giuse, Ban Biên Tập Trang nhà Bình Giả - Quê Hương Yêu Dấu xin chúc mừng lễ bổn mạng đến:


-  Cha Linh Hướng Giuse Ngô Sĩ Đình - Giám Tỉnh Dòng Đaminh                                                                                              Việt Nam.
-  Cha Giuse Lê Thanh - Chánh Xứ Vinh Hà.
-  Cha Giuse Đặng Cao Trí Chánh xứ Vinh Châu.
-  Cha Giuse Nguyễn Công Luận - Chánh Xứ VinhTrung.
-  Cha Giuse Nguyễn Quang Hóa - Chánh Xứ Sơn Hòa.
-  Cha Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Xứ Vinh Hà.
-  Cha Giuse Trần Hữu Khôi (OFM) - Phó Xứ Xuân Sơn.

Xin chúc mừng Cha Linh Hướng và Quý Cha một ngày lễ bổn mạng với nhiều niềm vui thánh thiện. Nguyện xin Thánh Cả Giuse tiếp tục bảo trợ Quý Cha sống theo gương Cha Thánh luôn âm thầm nhưng mạnh mẽ thực thi Thánh Ý Chúa trong đời dâng hiến.
TM.  Ban Biên Tập
Trương Hưởng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top