TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Trang nhà: BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu báo tin:ÔNG PHÊRÔ HỒ TUYÊN
(Bào huynh của Thầy Hồ Tuấn)

Sinh năm: 1955

Hiện ngụ tại hàng 1 Họ Vĩnh Lộc - Giáo xứ Vinh Hà.

Đã được Chúa gọi về lúc 02g30 ngày 21-03-2014
hưởng dương 59 tuổi

* Nghi thức thăm viếng và tẩm liệm lúc 19g00, ngày 21-03-2014
* Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Giáo xứ Vinh Hà vào lúc 04g30, ngày 23-03-2014
* Sau đó ÔNG PHÊRÔ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn PHÊRÔ sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Trang nhà BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Xin gửi lời phân ưu đến Thầy giáo Hồ Tuấn; Tang Gia và Tang Quyến.
Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top