TRONG NIỀM TÍN THÁC VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Trang nhà BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu báo tin:
Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÌNH

Sinh : 10-04-1931

Hiện ngụ tại 509 Papillion Trace, Woodstock, Georgia, Hoa Kỳ

(Trước ở Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà)

Đã từ trần lúc 04 giờ 30 ngày 28-03-2014
Hưởng thọ 83 tuổi


Đã được Chúa gọi về lúc 04:30 pm tại nhà thương Wellstar Kennestone ngày 28 tháng 3 năm 2014.
Linh cữu đặt tại nhà quàn Lakeside Funeral Home – 121 Claremore Dr, Woodstock, GA 30188.

Thăm viếng, Cầu nguyện & Phân Ưu: từ thứ bảy đến Chúa Nhật (ngày 29 đến 30 tháng 3, 2014) từ 5 giờ - 9 giờ tối.
Thánh Lễ Phát Tang: thứ bảy (ngày 29 tháng 3) lúc 8 giờ tối tại nhà quàn.

Đồng hương Bình Giả đọc kinh: Chúa Nhật (ngày 30 tháng 3) lúc 7 giờ tối tại nhà quàn.
Thánh lễ cầu nguyện: thứ hai (ngày 31 tháng 3) lúc 7 giờ tối tại thánh đường giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Thánh Lễ An Táng: thứ ba (ngày 1 tháng 4) lúc 8 giờ sáng tại thánh thánh đường giáo xứ.
Nơi an nghỉ: Đất Thánh Giáo Xứ CTTĐVN / North Atlanta Mem Cemetery 5188 Winters Chapel Rd, Atlanta, GA 30360

Tang gia trân trọng báo tin:
Bà quả phụ Nguyễn Văn Tình nhũ danh Đặng Thị Phương.
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Xuyên, và các con Binh Giả - VN
Trưởng Nam: Nguyễn Văn Khuyên, vợ và các con Binh Giả - VN
Thứ nữ: Nguyễn Thị Quyền, chồng và các con Binh Giả - VN
Thứ nữ: Nguyễn Thị Thu Lan, chồng và các con Binh Giả - VN
Thứ nữ: Nguyễn Thị Thu Hương, chồng và các con Binh Giả - VN
Thứ nam: Nguyễn Thành Tâm, vợ và các con Woodstock – Georgia – Hoa Kỳ
Thứ nam: Nguyễn Anh Tuấn, vợ và các con Woodstock – Georgia – Hoa Kỳ
Thứ nam: Nguyễn Tấn Trung, vợ và con Woodstock – Georgia – Hoa Kỳ


Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn PHÊRÔ sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Trang nhà BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Xin gửi lời phân ưu đến anh chị Khuyên, Tang Gia và Tang Quyến.

Người đưa tin: Hà Thanh Hùng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top