Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 
nhận mũ hồng y từ tay Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II

Số Hồng y cử tri ngày hôm nay, 05-03-2014: 121 vị

WHĐ (05.03.2014) – Hôm nay, 05-03-2014, Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM, tròn 80 tuổi, chính thức không còn trong danh sách Hồng y cử tri.

Quy định “các Hồng y đủ 80 tuổi trước ngày Toà Thánh trống toà sẽ không tham gia Mật tuyển viện bầu giáo hoàng” được ghi trong Tông hiến Romano Pontifici Eligendo do Đức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 1-10-1975.

Với sự kiện mới nhất này, Hồng y đoàn hiện nay có 218 vị, trong đó có 121 hồng y cử tri.

Vị hồng y cao tuổi nhất trong Hồng y đoàn là Đức hồng y Loris Francesco Capovilla (99 tuổi), nguyên Tổng giám mục Loreto,Italia. Đức hồng y Capovilla, trước đây là thư ký riêng của Đức giáo hoàng Gioan XXIII, mới được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày 22-02 vừa qua.

Và hồng y trẻ nhất là Đức hồng y Baselios Cleemis Thottunkal (55 tuổi), Tổng giám mục trưởng Trivandrum (nghi lễ Syro-Malankara), Ấn Độ, được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI tấn phong Hồng y trong Công nghị Hồng y 24-11-2012.

Đức hồng y Phạm Minh Mẫn được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng y trong Công nghị 21-10-2003. Trước đó, Giáo hội Việt Nam đã có 4 vị hồng y - đều đã qua đời: Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (được tấn phong năm 1976, qua đời năm 1978); Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (được tấn phong năm 1979, qua đời năm 1990); Đức hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (được tấn phong năm 1994, qua đời năm 2009) và Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình (được tấn phong năm 2001, qua đời năm 2002).

Ngoại trừ Đức hồng y Trịnh Như Khuê do Đức giáo hoàng Phaolô VI tấn phong, các vị còn lại đều nhận mũ hồng y từ tay Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Đức hồng y Trịnh Như Khuê đã tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: vào tháng 8 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I; và tháng 10 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Đức hồng y Phạm Minh Mẫn cũng tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: năm 2005, bầu Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI và năm 2013, bầu Đức giáo hoàng Phanxicô.

WHĐ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top