Hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào Tuần Thánh. Tuần họp mừng biến cố cứu độ bằng việc cử hành phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá. Phụng vụ hôm nay gồm hai phần: cử hành nghi thức tưởng nhớ Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem và thánh lễ tưởng niệm hy tế của Người.

Việc cử hành hôm nay mang hai sắc thái có vẻ trái nghịch nhau: mới mừng cuộc khải hoàn của Chúa Kitô, rồi lại cảm thông nỗi thống khổ của Người. Tuy nhiên điều đó chính là chủ đích của phụng vụ để cho chúng ta thấy cuộc khải hoàn của Chúa Kitô không phải là một thứ lửa rơm, bạo phát bạo tàn. Nhưng đó là một dấu chỉ, dù tạm thời của một chiến thắng vinh quang chung cuộc. Việc kiệu lá không phải để giúp chúng ta tạm quên giai đoạn đau khổ của Chúa. Trái lại, là cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa đích thực của thống khổ và Thập giá. Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem như là dấu chỉ báo trước chiến thắng vinh quang chung cuộc sau khi Ngài đã đi trọn con đường khổ nạn để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua.

Vì thế, cử hành phụng vụ hôm nay vừa tung hô Chúa Giêsu khải hoàn, vừa mời gọi chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đã đi xưa.

Vài hình ảnh Thánh lễ Lá tại Giáo xứ Vinh Hà:


 
Xuân Bình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top