Nhóm Múa Giới Trẻ Long Hương
Chia sẻ đề tài “Thắp Sáng Tình Yêu Gia Đình” Linh mục Fx. Nguyễn Minh Thiệu, SDB

Phút hồi tâm “Tìm lại giá trị của gia đình trong đời sống đức tin” - Linh Mục Phêrô Phạm Văn Dương, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời
Viếng Thánh Thể - Nhóm Emmanuel - Giáo phận Sài Gòn
14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ


Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu - Nhìn từ chân tượng Đức MẹSuy niệm Phúc âm "Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu " Giới Trẻ Sơn Hòa

Nghi thức Lên đường - Linh Mục Giuse Nguyễn Quang Hóa
Bài giảng của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám Mục Bà rịa tại Đền Thánh Bãi Dâu (Lễ Lá - Đại Hội Giới Trẻ 2014)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top