Lúc 08g30 sáng thứ Năm Tuần Thánh, cùng với Linh mục đoàn giáo phận, các Phó tế, Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đồng tín hữu trong giáo phận, Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận đã cử hành Thánh lễ Dầu.

Trong Thánh lễ có nghi thức lặp lại lời hứa linh mục và nghi thức Thánh hiến: dầu Thánh, làm phép dầu Dự tòng và dầu Bệnh nhân.

Bài giảng của Đức Cha Tôma Giám Mục Bà Rịa - Trong Thánh Lễ Truyền Dầu 2014


Linh mục đoàn giáo phận Bà Rịa lập lại Lời Tuyên Hứa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top