Thông Báo: Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản
 Tòa Giám Mục Long Xuyên Thông Báo
v/v Ðức Thánh Cha bổ nhiệm
Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản

Kính gửi: Quý linh mục tu sĩ, chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân giáo phận Long Xuyên.
Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên trân trọng thông báo:
Cha Giuse Trần Văn Toản, giám đốc Trung Tâm Mục Vụ, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá giáo phận Long Xuyên, và là Giám Mục hiệu tòa Acalisso. Tin vui này vừa được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố vào lúc 12 giờ 00 tại Rôma, tức 17 giờ 00 ngày 05/04/2014. Ðây thật sự là một hồng ân cao quý cho toàn thể giáo phận.
Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã đoái thương đến giáo phận, xin tri ân Ðức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh vì đã quan tâm tới giáo phận Long Xuyên. Xin mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục.
 Long Xuyên ngày 05/04/2014
Văn Phòng Tòa Giám mục
Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Thắng

Tiểu Sử Ðức Tân Giám Mục
+Giuse Trần Văn Toản
Sinh ngày                  07-04-1955 tại Quảng Nam
Cha:                            Đaminh Trần Văn Tiến
Mẹ:                             Maria Trần Thị Chỉ
Rửa Tội                      14/04/1955 – tại Nhà Thờ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Rước Lễ Lần Đầu      08/12/1961 – tại Nhà Thờ Bình Cát, kênh B1,
Thêm Sức                   26/12/1965 – tại Nhà Thờ Thái Bình, Xóm Mới
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
1966 - 1970         Học tại tiểu chủng viện Á Thánh Phụng - Châu Đốc
1970 - 1974         Học tại tiểu chủng viện Têrêxa - Long Xuyên
1974 - 1975         Học Triết Học tại Đại Chủng Viện Tôma Long Xuyên
1975 - 1976         Học Triết Học tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên
1976 - 1977         Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên
1977 - 1979         Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới
1979 - 1980         Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên
1980 - 1988         Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới
28/11/1988          Chịu chức Phó Tế do Đức Cha GB. Bùi Tuần
1988 - 1992         Thi hành tác vụ Phó Tế tại Giáo xứ Môi Khôi Láng Sen
16/1/1992           Chịu chức Linh Mục do Đức Cha GB Bùi Tuần
1992 – 1999        Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới
1999 - 2000         Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila Philippine
2000 - 2005         Học tại Đại Học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến Sĩ về Giáo Dục
2006 - 2014         Phục vụ tại Tòa Giám Mục Long Xuyên
                                     Phụ trách dự tu giáo phận
                                     Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ giáo phậnLong Xuyên
                                     Điều phối sinh hoạt của các Ủy Ban và các Ban trong giáo phận
                                     Điều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận
                                     Giáo sư môn Truyền Giáo Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý
Và đây là bản văn tiếng Ý từ văn phòng báo chí Tòa Thánh:
«Il Santo Padre ha nominato Ausiliare della Diocesi di Long Xuyên, in Vietnam, il Rev. Joseph Trần Văn Toản,Direttore del Centro Pastorale della medesima Diocesi, assegnandogli la sede titolare vescovile di Acalisso. »

VESCOVO AUSILIARE DELLA DIOCESI DI LONG XUYÊN (VIETNAM )

Il Rev.do Joseph Trần Văn Toản, ènato il 7 aprile 1955 a Thái Bình, nel Nord Vietnam, ma registrato civilmente nella Provincia di Quảng Nam, Diocesi di Đà Nẵng. Ha ricevuto la formazione sacerdotale dal 1966 al 1974, nel Seminario Minore della Diocesi di Long Xuyên, e poi, dal 1974 al 1981, nel Seminario Maggiore della medesima Sede. Ha prestato servizio, per ben 11 anni, nelle parrocchie di Môi Khôi e Thanh Quới (Diocesi di Long Xuyen), in attesa di ottenere il permesso governativo per l’ordinazione sacerdotale.
È stato ordinato sacerdote il 16 gennaio 1992, incardinato nella Diocesi di Long Xuyên.
Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi:
1992-1999:     Vicario parrocchiale di N.S. del Rosario, Láng Sen, forania di Vĩnh Thạnh, Diocesi di Long Xuyên;
2000-2005:     Studi presso la De La Salle University di Manila, Filippine, ove ha conseguito il Dottorato in Education;
dal 2006:        Direttore del Centro Pastorale e Coordinatore delle attività pastorali e missionarie della Diocesi, Rettore del Seminario Minore di St. Theresa, Insegnante di Missiologia nel Seminario Maggiore interdiocesano di Cần Thơ.

Nguồn gplongxuyen.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top