Chúa nhật VI Phục Sinh, Giáo xứ Đồng Tiến - Giáo hạt Bình Giả chầu Thánh Thể thay Giáo phận Bà rịa


Thánh Lễ Đồng Tế Khai mạc ngày chầu Thánh thể của Giáo xứ Đồng Tiến
với sự chủ tế của Cha Quản hạt Bình Giả
Linh mục đoàn Giáo hạt Bình Giả
Linh mục Cộng đoàn Phanxicô Bình Giả, Xuân Sơn
Hai (02) Thầy Phó tế
Cùng cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Đồng TiếnCha Chánh xứ Giáo xứ Đồng Tiến
Đaminh Hoàng Quốc Hùng
Thay mặt Cộng đoàn Chào mừng và Cám ơn Quý Cha, Quý Thầy Phó tế
Hiệp dâng Thánh Lễ Đồng tế khai mạc ngày chầu Thánh Thể
Cầu nguyện cho Giáo phận Bà rịa và cho Giáo xứ Đồng Tiến


Cha quản hạt Bình Giả - Phêrô Nguyễn Thái Phúc chủ tế Thánh Lễ đồng tế khai mạc ngày chầu Thánh Thể của Giáo xứ Đồng Tiến

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top