Ngày 11 tháng 5 ,chúa nhật IV phục sinh còn gọi là ngày lễ Chúa Chiên Lành. Ngày Giáo hội dành riêng cầu cho ơn thiên triệu.

Theo truyền thống, năm nay 2014 ,được sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng Giu se Lê Thanh chánh xứ Vinh Hà. Quý ông bà cố về nhà thờ xứ Vinh Hà để cùng hiệp ý dâng thánh lễ tạ ơn và cầu cho ơn gọi tu trì.
Cha linh hướng dâng lễ với sự hiệp ý của Cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng lễ Ngài đã quan tâm nhắc nhở đến đời sống gia đình .Cần phải sống nêu gương sáng đạo đức ,thánh thiện và đặc biệt quan tâm khơi gợi ơn gọi nơi con cái và quảng đại dâng hiến để có thêm nhiều mục tử chăm sóc đoàn chiên Chúa.

Sau thánh lễ quý ông bà cố gặp nhau tại phòng sinh hoạt của giáo xứ vui vẻ tọa đàm trong tình đoàn kết gắn bó. Ông trưởng ban báo cáo tình hình sinh hoạt hội bảo trợ ơn gọi liên xứ năm 2013(từ ngày lễ Chúa chiên lành 2013 đến nay) hội bảo trợ ơn gọi vinh dự được Cha Giuse Lê Thanh – Chánh xứ Vinh Hà làm Linh hướng

Hội gồm có 01 ban điều hành hội-03 ban trị sự đại diện 03 giáo xứ,cùng phối hợp điều hành hội.theo thống kê năm 2013 hội gồm có:

174 hội viên :44 Linh mục,142 Tu sĩ nam nữ,06 Chủng sinh,và 11 Dự tu.

Xuân Bình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top