Hôm nay Đạo Chúa Kitô
Mừng hai vị thánh Phê Rô, Phao Lồ
Hai Ngài theo Chúa Kitô
Đứng đầu Hội Thánh, Phêrô Trưởng đoàn
Cả Hai lo việc truyền loan
Chương trình cứu độ chu toàn cách riêng
Phêrô can đảm trung hiền
Sau khi xa Chúa, Ngài liền hối nhân
Phaolô hạt giống tinh thần
Anh em dân ngoại lần lần tin theo
Hay cho trước đó cheo leo
Trên đường Đamát một keo không bèo
…Còn đây câu chuyện thả neo
Lên thuyền đánh cá vui reo thu đầy
Hai Ngài vui sướng sum vầy
Bởi lòng thương xót của Thầy Chí Tôn
Hai Ngài chia sẻ chuyên môn
Cùng xây Hội Thánh sớm hôm ban đầu
Hai Ngài thật sự bắc cầu
Để cho Giáo Hội Nhiệm Mầu từ đây
Hai Ngài được mệnh thợ xây
Gia đình Hội Thánh đậm đầy công lao
Ngày nay Giáo Hội nâng cao
Lễ mừng tôn kính công lao Hai Ngài
Sau khi kết thúc đọc bài
Lắng vài câu giảng dương oai Các Ngài
Mỗi Ngài ai nấy đều tài
Dẫu nhiều khác biệt Các Ngài vì yêu
Hai Ngài loại bỏ cái kiêu
Hướng chung mục đích cho nhiều Bài sai
…Nhân đây kính chúc những ai
Phúc phần Bổn mạng được Ngài đỡ nâng

Mỗi chúng ta đều là Bài sai của Chúa trong việc Loan báo Tin Mừng, xin lòng thương xót Chúa biến đổi tâm hồn hồn của mỗi chúng con như xưa Hai thánh Phêrô và Phaolô biết sám hối để quay về. Kính chúc tất cả mọi người luôn đi theo chiều hướng đúng trong sự nối gót Hai Thánh Phêrô và Phaolô mà gạt bỏ những ý riêng để cùng với Giáo Hội hoàn vũ xây dựng Nước Chúa. Khẩn cầu Hai Thánh Bổn mạng luôn đồng hành với Quý BHG trong Giáo phận Bà Rịa để Quý chức chu toàn phận vụ của mình.

Hình ảnh Thánh lễ tại Giáo xứ Vinh Trung (Tg. Trần Văn Phú).Sỹ Hành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top