MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Ban Biên Tập nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa 
tuôn đổ muôn phúc lành trên mọi người,
 đặc biệt cho Quý cha xứ; Quý cha đồng hương; Quý tu sỹ 
và những Bậc làm cha mẹ 
để tất cả chu toàn trọng trách của mình trong vị thế lãnh đạo. 
Nhờ bảy ơn cả của Chúa Thánh Thần 
mọi gia đình và Quê hương Bình Giả sẽ nên một
 trong tình hiệp nhất yêu thương.
Ban Biên Tập

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top