Hân hoan Chúc mừng ngày thụ phong cha Phanxicô-Xavie.

Xin được chân thành gửi lời chúc mừng tới Tân Linh Mục Phaxicô Xavie Trần Quốc Tuấn nói riêng, bà cố Ana Trần Thanh Quang (nhũ danh Nguyễn Thị Cầm) và gia tộc nói chung. Xin Thiên Chúa, mẹ Maria, Thánh quan thầy và các Thánh luôn đồng hành và dẫn dắt. Tân linh mục sẽ là Mục tử nhân lành, chăm sóc đoàn Chiên của Chúa trong thiên chức mà Cha mới tuyên hứa.
Chúc mừng Tân chức Phan-Xicô.

Chúa thương đã gọi con từ ngàn xưa.

Mừng ngày tiến chức đăng quang.

Bước lên bàn thánh, hiến dâng trọn đời.

Chuyên lo truyền giảng phúc âm.

Ban hành Bí Tích dưỡng hồn nhân sinh.

Hàng ngày Hy lễ tạ ơn.

Thánh Linh thánh hóa, đường đời trinh trong.

Chúc mừng vị chủ đoàn Chiên.

Lên người Mục Tử, nhân hiền Chúa mong.

Từ nay: khấn trọn, tuyên thề.

Vâng phục, khiết tịnh, khó nghèo trung kiên.

Hy sinh phục vụ không ngơi.

Vinh danh nước Chúa, trọn đời tri ân.
Chúc mừng quý cố Trần Quang.

Mẫu thân: sinh dưỡng, nguyện cầu sớm hôm.

Giờ đây Chúa đã nhận lời.

Nhận con! Quốc Tuấn lên người cha chung.

Mừng cha Nghiã Phụ dầy công.

Chăm lo tu đức, trung thành ơn thiêng.

Dẫn đường thắng chước Xa-Tan.

Chúa thương đón nhận, nhập đoàn chủ chăn.

Chúc mừng quý tộc đại Trần.

Ngành vàng, lá ngọc, rạng ngời Tiền nhân.

Chúc mừng đại lễ vinh quy.

Tạ ơn Thiên Chúa, chung vui họ hàng.

Chúc chúc mừng và chúc mừng

Thay mặt những gia đình người thân tại Atlantic City New Jersey.
Thanh Loan,Ngân Oanh,Thủy Tiên,Mạnh Hùng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top