Lúc 9h Ngày 5/7/2014, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Trung
Hai Tân Linh Mục: ANTÔN PHẠM NGỌC ÁI và GIOAN BOSCO PHẠM ĐẶNG TRUNG MINH
đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng ân Linh Mục
Đồng dâng Thánh Lễ Đồng Tế có:
- Linh Mục Phê rô Nguyễn Thái Phúc, Quản hạt Bình Giả, là Linh Mục Nghĩa phụ của Tân Linh Mục Gioan Bosco Phạm Đặng Trung Minh.
- Linh Mục AnTôn Trần Văn Binh - Chánh xứ Bình Châu, là Linh Mục Nghĩa phụ của Tân Linh Mục AnTôn Phạm Ngọc Ái.
- Linh Mục Giuse Nguyễn Công Luận -Chánh xứ Vinh Trung
- Tân Linh Mục Phanxicô Xavie Trần Quốc Tuấn.
- Quý Cha trong Giáo hạt Bình Giả, Quý Cha Dòng Phanxicô, Quý Cha Linh tông và Quý Cha khách….
Cùng hiệp thông tham dự Thánh Lễ còn có Quý Tu sỹ, Chủng Sinh, Quý Soeur, quý khách thuộc gia đình linh tông và huyết tộc, cùng đông đảo giáo dân trong Giáo xứ.

Trong Thánh Lễ, Quý Tân Linh Mục dâng lời Cảm tạ Hồng ân Chúa ban trong Thiên chức Linh Mục, Đức Giám Mục và Quý Linh Mục Giáo sư, Các Linh Mục Nghĩa phụ ..
và cũng Xin Cầu nguyện cho Các Linh Mục đã phục vụ tại Giáo xứ Vinh Trung đã được Chúa gọi về, Quý Ban Hành Giáo, Giáo dân trong Giáo xứ nay đã qua đời, và đặc biệt Cầu cho Linh Hồn Ông Cố Phêrô Phạm Văn Đào - Thân phụ của Tân Linh Mục AnTôn Phạm Ngọc Ái.
Và để Cảm tạ Các ân nhân, thân nhân đã cộng tác trong Ơn gọi để Quý Tân chức bước lên Bàn Thánh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top