CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ GIA ĐÌNH


 Số: 78 – 14/TGM
                                                                 Bà Rịa, ngày 16 tháng 9 năm 2014

CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ GIA ĐÌNH
Kính gởi: Quý Cha,
                  Quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh,
                  Và Anh Chị Em tín hữu giáo phận Bà Rịa.
Anh Chị Em thân mến,
  1. Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ khai mạc Khóa họp chung ngoại thường về gia đình từ ngày 5 đến ngày 19.10.2014 tại Rôma với chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng”. Đức Hồng Y Lorensô Baldisseri, Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng, vào ngày 9.9.2014, đã trình bày mục đích của Khóa họp chung ngoại thường này là “giới thiệu vẻ đẹp và các giá trị của gia đình theo giáo huấn của Đức Giêsu Kitô”; đồng thời Thượng Hội Đồng cùng nhau “gặp gỡ và suy tư trong sự trung tín với Thiên Chúa và với con người trước những thách đố hiện nay đối với gia đình”. Thượng Hội Đồng sắp tới diễn tiến theo hai giai đoạn: Khoá họp chung ngoại thường vào tháng 10 năm 2014 và Khoá họp chung thường lệ vào năm 2015. Thượng Hội Đồng sẽ áp dụng một phương pháp mới để các cuộc thảo luận được linh hoạt hơn và có nhiều ý kiến tham gia hơn với các phát biểu và chứng từ để dẫn đến giai đoạn hai, và văn kiện Thượng Hội đồng sẽ được phổ biến sau giai đoạn hai này.
  1. Đức Hồng Y Lorensô Baldisseri đã mời gọi các Giáo Hội địa phương, các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu, các hiệp hội và các phong trào, cầu nguyện trong các thánh lễ và các cử hành phụng vụ khác vào những ngày trước khi Thượng Hội Đồng khai mạc và đang khi các Giám mục nhóm họp.
  1. Giáo phận chúng ta, hợp ý với Giáo Hội hoàn vũ và với Giáo Hội Việt Nam, sẽ tổ chức việc cầu nguyện như sau:
  • Vào Chúa Nhật 28.9.2014, một tuần trước ngày khai mạc Thượng Hội Đồng, các giáo xứ, giáo họ biệt lập và các nhà nguyện dòng tu sẽ dâng thánh lễ và các giờ chầu Thánh Thể, các giờ kinh phụng vụ và các buổi lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng.
  • Trong ngày Chúa Nhật 28.9 và trong suốt thời gian khai mạc và nhóm họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục, chúng ta cùng đọc và hợp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô trong lời kinh do chính Ngài đã biên soạn để cầu nguyện cho các gia đình. Bản kinh nầy sẽ được gởi cho anh chị em và xin đọc ngay sau lời chúc bình an cuối thánh lễ của chủ tế.
  • Xin các cha và anh chị em đọc kinh nầy tại nhà thờ, nhà nguyện và tại các gia đình từ Chúa Nhật 28.9.2014 đến Khóa họp chung thường lệ của Thượng Hội Đồng Giám mục sẽ được tổ chức vào năm 2015.
Hợp nhất trong lời cầu nguyện cho các gia đình.
+ TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM
Giám mục Giáo phận Bà Rịa
————-
Ghi chú: Xin các cha đọc thông báo nầy vào thánh lễ chiều thứ bảy và các lễ Chúa Nhật ngày 21.9.2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top