Lúc 9h ngày 5/1/2015, Tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu; Cha Giám Tỉnh Dòng Thừa sai Đức Tin, Linh Mục Micae Hoàng Đô Đốc, MF đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế An táng Bà cố ANNA PHAN THỊ TIẾN - Thân Mẫu Linh Mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải M.F. cùng với Cha Quản hạt Bình Giả, Quý Cha Bề trên, Cha Chánh xứ Vinh Châu, quý Cha Giáo hạt Bình Giả và Quý Cha Tỉnh dòng Thừa sai Đức tin

Lộc AnHà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top