VATICAN. Hôm 31-1-2015, Văn phòng Thượng HĐGM đã công bố danh sách các nghị phụ đại biểu sẽ tham dự Thượng HĐGM thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay. Các vị do các HĐGM liên hệ bầu lên và được ĐTC phê chuẩn. Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 14 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 4 đến 25-10-2015 về chủ đề “Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới ngày nay”.

Hai đại biểu được HĐGM Việt Nam bầu lên là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Sàigòn, Chủ Tịch HĐGM Việt Nam, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, GM Phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đại biểu dự khuyết là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GM giáo phận Mỹ Tho. 

Hai vị Đại biều Việt Nam tham dự Thượng Hội Đồng lần này lã những vị thông thạo nhiều ngôn ngữ và đã được đào tại tại Âu châu nhiều năm, cả hai nói thông thạo tiếng Ý, Pháp, Anh, am hiểu La tinh, riêng Đức Cha Đạo còn thông thạo cả tiếng Tây ban nha nữa. Cả hai vị là những người đã chuyên nghiên cứu và quen thuộc nền thần học và triết học Công Giáo. Đức Cha Đạo từng nhiều năm là giáo sự tại Roma và là giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo. Người Việt Nam sẽ rất hãnh diện có sự tham dự của các vị vào Thượng hội đồng Giám mục thế giới bàn về Gia đình.

Theo qui luật hiện hành (điều 6,1,3), các HĐGM có dưới 25 thành viên thì được bầu 1 đại biểu, từ 26 đến 50 thành viên được bầu 2 đại biểu, từ 51 đến 100 thì được 3 đại biểu, từ 100 trở lên thì được 4 đại biểu. HĐGM Hoa Kỳ và Pháp, mỗi nước có 4 đại biểu, và có 2 thành viên dự khuyết. Ngoài ra, có các nghị phụ do ĐTC bổ nhiệm. Con số các vị chiếm tối đa 15% tổng số các nghị phụ.

Nguồn: vietcatholic.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top