Bình Giã Quê Ta – Gợi nhớ Ba Cha tiên khởi xứ Bình 
Trong ngày giỗ Cha Antôn Đoàn Duy Đông 7.3.2015

BÌNH GIÃ QUÊ TA

Bình Giã nay gồm hai quê
Số làng lên bốn đề huề, công khai
Quê Hai làng Bốn nước ngoài
Phần đa Mỹ Úc kéo dài Hà - Đan
Vốn là Hà Tĩnh, Nghệ An
Cùng chung gốc Mẹ da vàng, áo nâu
Quê Hai người mới người lâu
Nối nhau xây dựng nhịp cầu yêu thương
Nhất trong công việc hỗ tương
Ra tay chia sẻ đồng hương mọi miền
Bốn làng Bình Giã lưu truyền
Mà tôi thấy được nhiệm huyền sâu xa
Bởi đây Bình Giã quê ta
Bốn làng hợp nhất ngôi nhà thân thương

xxx xxx xxx

CÔNG ĐỨC CỦA CHA ANTÔN ĐOÀN DUY ĐÔNG
Chánh xứ Vinh Châu: 1955-1975
Qua đời: 7.3.1988
An táng tại: giáo xứ Vinh Châu
Cha Đông khi mới vào Nam
Thiêng liêng, đời sống bởi đàn chiên con
Nhà thờ cây, sóng tôn tròn
Bao quanh bốn phía nay còn ảnh xưa

Máy xay trường học xin thưa
Có đầu Bình Giã thật vừa ý dân
Quản nông Cha cũng thêm phần
Đất Ngài* bán rẻ, đỡ đần nông trang

Vinh Châu theo lối theo hàng
Phân theo họ đạo dọc đàng cái quan
Mỗi ngày dâng lễ cầu an
Vào năm giờ sáng với toàn Giáo dân

Cha cùng con đạo thiết thân
Ngài luôn năng động và gần bà con
Tình Cha luôn mãi điểm son
Vinh Châu ghi khắc đầy tròn tâm can

*Đất đai của Ngài để lại, hiện nay còn một số
bà con Bình Giã đang sử dụng tại khu vực BA

xxx xxx xxx


Tri Ân Cha Phê Rô Trần Thanh Cần
Chánh xứ Vinh Trung: 1955-1959
Qua đời: 11.1965
An táng tại: Dòng Xitô Phước Lý
Năm lăm lúc mới vào Nam
Cha thương coi sóc cùng làm Nhà Chung
Bên Cha Giáo xứ Vinh Trung
Đồng lòng hoàn thiện đến cùng cho xong

Nhà thờ hoàn tất ước mong
Mái tôn vách ván ngoài trong gọn gàng
Hai bên dãy cột thẳng hàng
Đỡ nâng phần lợp vững vàng không lay

Ngày kia tậu đất cấy cày
Chia cơm sẻ áo hàng ngày cho nhau
Không may Cha bị ốm đau
Nhà Dòng có lệnh biệt nhau lên đường

Bao năm Cha dựng tình thương
Thình lình ngày xấu biệt hương ly trần
Nhớ Cha tiên khởi Thanh Cần
Tri ân công đức không lần nào quên

Nguyện xin Thiên Chúa ghi tên
Cho Cha phần nhất ở trên Quê Trời

xxx xxx xxx


Lòng Nhân Ái Của Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều 
Chánh Xứ Vinh Hà: 1955- 1974
Qua đời: 28.4.1974
An táng tại: giáo xứ Vinh Hà
Còn đây hình ảnh Cha Kiều
Chuyên chăm cầu nguyện sáng chiều quanh năm
Hàng tuần đều đến hỏi thăm
Gửi quà cho thuốc vạn trăm người nghèo
Tin Mừng của Chúa Cha gieo
La Vân*, Bình Giã,… vang reo công Người
Không riêng lúc sống đương thời
Mà nay tên tuổi của Người vươn xa
Khồng vì “Ái Hữu” quê nhà
Ba làng lập phí để mà tương thân
Cao hơn ở đó bội phần
Giúp người cầu khấn những lần lâm nguy
Còn đây câu chuyện gẫm suy
Có ông Thuyên Phạm Phước Tuy lên đường*
Vâng theo sứ vụ chiến trường
Nhờ Cha cầu nguyện lên đường bình an
Thật trong đồng đội tiêu tan
Riêng Ông sống sót bình an về nhà
Sau lần thoát trận Bình Ba
Ông vào nhà xứ tạ Cha Văn Kiều
Cha cho Ông biết thêm điều
Được người ngoài quận đăm chiêu kể là 
Nhìn trên trời thẳm xứ nhà
Một Bà cưỡi ngựa là là trên cao
Tay Bà cầm cái gươm đao
Lính ngoài khiếp sợ không sao thể vào 
Chuyện nay điểm lại nêu cao
Chúa làm phép lạ cho bao dân Người
Nhất là con cái mọi thời 
Lưu vong cầu thực mộng đời tốt thêm 
Nguyện xin Chúa Mẹ mãi bên
Đỡ nâng Bình Giã luôn nên dân Người

*Ấp La Vân là Ngãi Giao ngày nay. Trước giải phóng Bình Ba, Bình Giã, Đường Cùng… thuộc quận Đức Thạnh, tỉnh Phước Tuy. Ông cố Phạm Văn Thuyên là người dân xứ Bình, trước khi đi làm nhiệm vụ của người lính ông Cố đã vào gặp Cha Pet Nguyễn Văn Kiều trong nhà thờ Vinh Hà để xin Ngài cầu nguyện cho chuyến đi được an lành; Lúc trở về ông Cố gặp lại Cha Pet nơi nhà xứ và được Ngài thuật lại câu chuyện về Đức Mẹ hiện ra trên bầu trời để chở che cho con dân ba làng Bình Giã, nay ông bà Cố Thuyên đang sống tại hàng 1, họ Xuân Phong đã cho tôi biết câu chuyện kể này.

Sỹ Hành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top