Sáng nay vào lúc 05g00 ngày 26/4/2015 tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà, Cha chánh xứ Giuse Lê Thanh - Linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Xứ Bình đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh mục, tu sỹ và cầu cho ngày càng có nhiều bạn trẻ quảng đại dâng mình cho phụng sự cho Thiên Chúa và Giáo hội trong ơn gọi tu trì. Rất đông Quý ông bà cố của ba xứ  Vinh Hà-Vinh Châu-Vinh Trung và Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.

Ngay sau thánh lễ, Quý ông bà cố đã tập trung vào nhà xứ Vinh Hà để nghe báo cáo sinh hoạt và bầu lại Ban điều hành mới cho nhiệm kỳ 2015-2018.

Theo báo cáo: hiện nay tại Xứ Bình có 174 hội viên; 43 linh mục; 140 tu sỹ nam nữ; 06 chủng sinh và 11 dự tu.

Vừa qua, Xứ Bình có thêm 02 tân linh mục và 02 tu sỹ vĩnh khấn nhưng bà con Xứ Bình lại phải thương tiếc tiễn biệt đến 03 linh mục (cha Fx Lê Quang Diễn; cha Ant. Nguyễn Quý Hải và Cha 
Tài chánh: Tổng thu 2015:   93.620.000 + 100 usd
                  Tổng chi 2015:   78.302.000
                  Tồn quỹ 2014:  116.302.000 + 400 usd
                  Quỹ hiện tại:     131.620.000 + 500 usd

Sau khi bàn bạc, toàn thể ông bà cố tín nhiệm Ban điều hành hiện tại và đồng ý xin các vị tiếp tục điều hành Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Xứ Bình trong nhiệm kỳ 2015-2018. Với tinh thần yêu mến hy sinh Ban điều hành đã quảng đại vui vẻ nhận lời trước sự chứng kiến của Cha Giuse linh hướng và toàn thể ông bà cố.

Hình ảnh THÁNH LỄ CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
QUÝ ÔNG BÀ CỐ


 Ban điều hành Liên Xứ

 Ban điều hành  Xứ Vinh Hà

 Ban điều hành  Xứ Vinh Châu

Ban điều hành Xứ Vinh Trung

Jos. Nguyễn Xuân Lam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top