Nghi thức tẩn liệm cha Guy Marie Nguyễn Hồng Giáo

OFM 6492

Vào lúc 10:00 ngày 7/4/2015, tại Học viện Phanxicô Thủ Đức, cha Phụ trách Cộng Đoàn Thủ Đức chủ sự nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Nguyễn Hồng Giáo. Tham dự nghi thức có đông đảo bà con thân nhân của cha Hồng Giáo, những người quen biết, các anh em trong Dòng và nhiều linh mục trong Giáo phận.
Nghi thức tẩn liệm đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng, trang nghiêm và xúc động. Ngay sau nghi thức tẩm liệm là thánh lễ cầu nguyện cho cha.
 • Click to enlarge OFM_6492.jpg
 • Click to enlarge OFM_6493.jpg
 • Click to enlarge OFM_6494.jpg
 • Click to enlarge OFM_6498.jpg
 • Click to enlarge OFM_6511.jpg
 • Click to enlarge OFM_6515.jpg
 • Click to enlarge OFM_6518.jpg
 • Click to enlarge OFM_6521.jpg
 • Click to enlarge OFM_6522.jpg
 • Click to enlarge OFM_6523.jpg
 • Click to enlarge OFM_6524.jpg
 • Click to enlarge OFM_6525.jpg
 • Click to enlarge OFM_6526.jpg
 • Click to enlarge OFM_6527.jpg
 • Click to enlarge OFM_6528.jpg
 • Click to enlarge OFM_6529.jpg
 • Click to enlarge OFM_6530.jpg
 • Click to enlarge OFM_6537.jpg
 • Click to enlarge OFM_6540.jpg
 • Click to enlarge OFM_6550.jpg
 • Click to enlarge OFM_6552.jpg
 • Click to enlarge OFM_6570.jpg
 • Click to enlarge OFM_6574.jpg
 • Click to enlarge OFM_6580.jpg
 • Click to enlarge OFM_6583.jpg
 • Click to enlarge OFM_6587.jpg

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top