GIÁO XỨ QUẢNG THÀNH (HẠT BÌNH GIÃ)
ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ
MICAE LÊ CÔNG KHANH
BAO_3799_800x531
Trong niềm vui mừng lễ Kim Khánh thành lập Giáo xứ, sáng ngày 20.5.2015, Giáo xứ Quảng Thành, hạt Bình Giã lại càng vui hơn khi đón vị chủ chăn mới: Cha Tân Chánh xứ Micae Lê Công Khanh. Cha Micae được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm Chánh xứ Quảng Thành thay cho Cha Đaminh Ngô Ngọc Giáp (được bổ nhiệm làm Chánh xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã).
Lúc 09h00, Nghi thức nhận xứ được cử hành trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Cha Chánh Văn Phòng TGM, quý Cha Quản hạt Bà Rịa và Bình Giã cùngquý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Nghi thức nhận xứ bao gồm:
1. Cha Gioan Baotixita, Chánh Văn phòng TGM, công bố văn thư của ĐGM Giáo phận bổ nhiệm Cha Micae Lê Công Khanh về làm Chánh xứ Giáo xứ Quảng Thành. Đức Cha trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.
2. Đức Cha Giáo phận đã trao Dây Các Phép (quyền cử hành các bí tích) và Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.
3. ĐGM ban huấn từ cho cộng đoàn dân Chúa.4. Cha Tân Chánh xứ Micae bày tỏ công khai trước cộng đoàn lời tuyên xưng Đức Tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.
5. Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận chức qua các nghi thức:
– Mở cửa Nhà Tạm: Nhà Tạm là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử vào cộng đoàn.
– Ngồi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử.
– Ngồi ghế chủ tọa: Việc này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.
– Ký nhận biên bản bàn giao: Linh mục Cựu và Linh mục Tân Chánh xứ, Linh mục Quản hạt Bình Giã, Đại diện giáo dân cùng ký vào biên bản. Biên bản đã được ĐGM Giáo phận ấn ký.
Nghi thức nhậm xứ kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Micae chủ tế.
Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trên Cha Tân Chánh xứ Micae để Cha chu toàn sứ vụ mới được trao phó, và xin Chúa ban ơn hiệp nhất cộng đoàn tín hữu Giáo xứ Quảng Thành để đại gia đình giáo xứ ngày càng vững mạnh trong cùng một đức tin và đức cậy, ra sức chung tay thực thi đức ái Kitô cách quảng đại.
 Tin: BTT.GPBR
Ảnh: Jacbao Phạm

BAO_3771_800x531.JPGBAO_3773_800x531.JPGBAO_3775_800x531.JPGBAO_3779_800x531.JPGBAO_3780_800x531.JPGBAO_3781_800x531.JPGBAO_3782_800x531.JPGBAO_3783_800x531.JPGBAO_3785_800x531.JPGBAO_3786_800x531.JPGBAO_3789_800x531.JPGBAO_3796_800x531.JPGBAO_3797_800x531.JPGBAO_3798_800x531.JPGBAO_3799_800x531.JPGBAO_3800_800x531.JPGBAO_3802_800x531.JPGBAO_3804_800x531.JPGBAO_3806_800x531.JPGBAO_3808_800x531.JPGBAO_3809_800x531.JPGBAO_3814_800x531.JPGBAO_3817_800x531.JPGBAO_3818_800x531.JPGBAO_3819_800x531.JPGBAO_3820_800x531.JPGBAO_3821_800x531.JPGBAO_3822_800x531.JPGBAO_3823_800x531.JPGBAO_3824_800x531.JPGBAO_3826_800x531.JPGBAO_3829_800x531.JPGBAO_3830_800x531.JPGBAO_3831_800x531.JPGBAO_3834_800x531.JPGBAO_3835_800x531.JPGBAO_3837_800x531.JPGBAO_3838_800x531.JPGBAO_3839_800x531.JPGBAO_3841_800x531.JPGBAO_3843_800x531.JPGBAO_3844_800x531.JPGBAO_3845_800x531.JPGBAO_3846_800x531.JPGBAO_3848_800x531.JPGBAO_3849_800x531.JPGBAO_3851_800x531.JPGBAO_3852_800x531.JPGBAO_3853_800x531.JPGBAO_3856_800x531.JPGBAO_3857_800x531.JPGBAO_3863_800x531.JPGBAO_3865_800x531.JPGBAO_3869_800x531.JPGBAO_3870_800x531.JPG
Nguồn giaophanbaria.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top