GIÁO XỨ SONG VĨNH ĐÓN CHÀO
CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE NGUYỄN QUANG HÓA

 
Lúc 09h00 ngày 14.5.2015, cộng đoàn Giáo xứ Song Vĩnh, Hạt Long Hương đã vui mừng đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Nguyễn Quang Hóa (thay Cha Augustinô Vũ Văn Xuân đã nhận sứ vụ mới là Chánh xứ Giáo xứ Thiện Phước, Hạt Bình Giã).
Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh xứ Song Vĩnh, Cha Giuse là Chánh xứ Sơn Hòa (hạt Bình Giã) từ ngày 11.08.2008 (ngày đó Sơn Hòa đồng thời được ký quyết định trở thành giáo họ biệt lập).
Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận đã chủ sự nghi thức nhận xứ của Cha Giuse. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Gioan B. Chánh Văn phòng TGM, quý Cha Quản hạt Bà Rịa, Long Hương, Bình Giã, và hơn 40 Linh mục cùng các Tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân.
Nghi thức nhậm xứ bao gồm:
1. Cha Gioan Baotixita, Chánh Văn phòng TGM, công bố văn thư của ĐGM Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Quang Hóa làm Chánh xứ Giáo xứ Song Vĩnh. Đức Cha trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.
2. Đức Cha Giáo phận đã trao Dây Các Phép (quyền cử hành các Bí tích) và Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.
3. ĐGM ban huấn từ cho cộng đoàn dân Chúa.
Đức Cha bày tỏ lời cám ơn Cha Cựu Chánh xứ Augustinô, đã phục vụ đoàn chiên Song Vĩnh trong 9 năm qua. Đức Cha cũng khích lệ mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã hiệp lòng xây dựng giáo xứ. Đức Cha mong rằng tinh thần hăng say cộng tác càng gia tăng hơn nữa với vị chủ chăn mới.
Đức Cha cũng hết lòng cám ơn Cha Giuse, vì đã nỗ lực hiệp nhất cộng đoàn, cùng nhau xây dựng và phát triển cộng đoàn Sơn Hòa, chập chững bước lên từ một Giáo họ Biệt lập trở thành một giáo xứ tốt đẹp như hôm nay.
Đức Cha ước mong và khích lệ Cha tiếp tục tấm lòng nhiệt thành tông đồ ấy nơi Giáo xứ mới, cách riêng trong việc hoàn tất ngôi thánh đường.
4. Cha Tân Chánh xứ Giuse bày tỏ công khai trước cộng đoàn lời tuyên xưng Đức Tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.
5. Cha Tân Chánh xứ chính thức nhậm chức qua các nghi thức:
– Mở cửa Nhà Tạm: Nhà tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử vào cộng đoàn.
– Ngồi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử.
– Ngồi ghế chủ tọa: Việc này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.
– Ký nhận biên bản bàn giao: Linh mục Cựu và Linh mục Tân Chánh xứ, Linh mục Quản hạt Long Hương, Đại diện giáo dân cùng ký vào biên bản. Biên bản đã được ĐGM Giáo phận ấn ký.
Nghi thức nhậm xứ kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.
Cộng đoàn sốt sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng cầu nguyện cho Tân Chánh xứ trong sứ vụ mới, và cầu xin cho cộng đoàn Giáo xứ Song Vĩnh ngày càng thăng tiến trong đức tin, tình hiệp nhất và yêu thương.
Tin: BTT. GPBR
Ảnh: Lộc AnHà

DSC_6180.JPGDSC_6181.JPGDSC_6186.JPGDSC_6197.JPGDSC_6198.JPGDSC_6200.JPGDSC_6203.JPGDSC_6213.JPGDSC_6215.JPGDSC_6216.JPGDSC_6217.JPGDSC_6220.JPGDSC_6221.JPGDSC_6223.JPGDSC_6224.JPGDSC_6228.JPGDSC_6229.JPGDSC_6230.JPGDSC_6233.JPGDSC_6237.JPGDSC_6238.JPGDSC_6239.JPGDSC_6242.JPGDSC_6244.JPGDSC_6246.JPGDSC_6248.JPGDSC_6249.JPGDSC_6253.JPGDSC_6255.JPGDSC_6258.JPGDSC_6260.JPGDSC_6262.JPGDSC_6267.JPGDSC_6272.JPGDSC_6274.JPGDSC_6277.JPGDSC_6282.JPGDSC_6289.JPGDSC_6290.JPGDSC_6294.JPGDSC_6296.JPGDSC_6298.JPGDSC_6299.JPGDSC_6301.JPGDSC_6303.JPGDSC_6305.JPGDSC_6307.JPGDSC_6308.JPGDSC_6309.JPGDSC_6310.JPGDSC_6312.JPGDSC_6314.JPGDSC_6317.JPGDSC_6320.JPGDSC_6322.JPGDSC_6324.JPGDSC_6325.JPGDSC_6327.JPGDSC_6329.JPGDSC_6332.JPGDSC_6334.JPGDSC_6336.JPGDSC_6338.JPGDSC_6344.JPGDSC_6345.JPGDSC_6349.JPGDSC_6350.JPGDSC_6351.JPGDSC_6353.JPGDSC_6354.JPGDSC_6355.JPGDSC_6357.JPGDSC_6363.JPGDSC_6365.JPGDSC_6369.JPGDSC_6374.JPGDSC_6380 - DSC_6381.jpgDSC_6382.JPG


Nguồn giaophanbaria.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top