Chương Trình Tng Quát
Chủ đề: NHÌN VQUÁ KH-  HƯNG TI TƯƠNG LAI

ThSáu, ngày 3 tháng 7, 2015):
         10:00-15:00: Trang trí - Tiếp đón, th tc nhp tri - Tay bt, mt mng, Hàn huyên - Tâm s...
         16:00: Khai Mc Đại Hi MC: Ban Điu Hot chương trình
o        Nguyên Trưởng Ban T Chc ĐHĐHBG K II ti Oregon, năm 2015 và là Đi din Ban C Vn phát biu, gii thiu BTC ĐHĐHBG K III ti Atlanta năm 2015.
o        Ban T Chc ra mt và tuyên b khai mc Đại Hi.
o        Cha Niên Trưởng, Cha đại din Vit Nam, Úc Châu, Âu Châu, Canada... phát biu cm tưởng.
o        Đại din các cng đoàn phát biu và gii thiu Bà Con ĐHBG Năm Châu v tham d Đại Hi.
o        Tp hát.
o        Thánh l khai mc.
         19:00: Cơm ti, Hàn huyên - Tâm s...
         20:30: La tri (Ban Sinh Hot Tp Th & La tri ph trách),
         22:00: Ăn khuya, Hàn huyên - Tâm s...
         23:0: Ngh đêm

ThBy,ngày 4 Tháng 7, 2015:
         6: 30 Thc dy.
         7:30 - 8:30 Tp hát - Thánh l đồng tế.
         8:30 - 9:15 Đim tâm - hàn huyên tâm s...
         9:15-10:15: Sinh hot tp th: các trò chơi tp th theo 3 đ tui.
         10:30-11:45: Hi tho theo ch đNhìn v quá kh: Hi lun chung cho c ngưi ln và gii tr.
         11:45 - 12:15: Bu BCH DHBG chung
         12:15-14:00: Ăn trưa, Hàn huyên - Tâm s...
         14:00-15:00: Thuyết trình theo đ tài Hưng ti tương lai
                           - Gii tr:  chđ"Ưc mơ và snghip"
                           - Ngưi ln: chđ"Sc khocho ngưi già''
         15:00- 17:00: Thi đu th thao, thi v năng khiếu, c tưng (s b túc chi tiết sau)
         17:00-18:00:  Tm h,
         18:00-19:30: Ăn ti - Hàn huyên.
         19:30 - 22:00: Văn ngh và  x s.
         22:00 - 23:00: Ăn khuya, Hàn huyên - Tâm s...

Chúa Nht 5 Tháng 7, 2015:
         7:00: Thc dy, đim tâm.
         9:00: - 9:15: Nghi thc Kính nh T Tiên, Các Bc Tin Nhân - Anh linh các Chiến S vong thân trong công cuc Di Cư và Dng Làng, gi Làng Bình Gi.
          91:15 - 10:30 Tp hát  -  Thánh L Đng tế.
         10:30-12:00: Sinh Hot Tp th- Văn Ngh cây nhà lá vưn.
         12:00-14:00: Ăn trưa, Hàn huyên - Tâm s...
         14:00-14:30 : Tng v sinh tri.
         14:30-16:00: Trao gii vé s và các gii thi đấu - Sinh Hot - Tng Kết Đại hi.
         16:00  Ca bài: Tm Bit Chia Tay & Hn Ngày Tái Ng.

Li ngõ:
Ban TChc Đại Hi Đồng Hương Bình GiKIII ti Atlanta, 2015, trân trng Kính mi Quý Cha, Quý Thy Phó Tế - Quý Tu S, Quý C- Quý Ông Bà - Anh ChEm Đồng Hương và Bà Con "Bình GiQuê Hương Yêu Du" cùng Quý Thân Hu ng htích cc và tham dự Đại Hi ĐHBG KIII, KNim 60 Năm Di Cư và Thành Lp Ba Làng Bình Gi.
Trân trng kính mi.
Toàn Ban TChc ĐHĐHBG KIII, Atlanta - 2015.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top