Vào lúc 11h45, ngày 16.8.2015, Cha Giuse Phạm Văn Lý chánh xứ Xuân Sơn đã làm phép thánh hóa cho công trình xây nhà giáo lý. Trong hân hoan việc trùng tu, nâng cấp, mở rộng xây cất này, đã có Quý tu sĩ, Quý khách và mọi thành phần tín hữu xứ nhà tham dự. Xin Chúa chúc lành cho công việc chung giáo xứ sớm được hoàn thiện.

Cộng đoàn giáo xứ Xuân Sơn

Tạ ơn Thiên Chúa, được ơn may lành

Hiện nay giáo xứ tiến hành

Trùng tu, nâng cấp tiến hành việc chung

Song song mở rộng số phòng

Là nhà giáo lý hiện trong nhu cầu

Để cho xuôi chảy từ đầu

Không ngoài mong muốn các khâu góp vào

Hầu nhà giáo lý rộng cao

Gia đình giáo xứ đón chào Thường Quân

Chúc cho việc xứ đang cần

Hoàn công ý muốn giáo dân trông chờ
Sỹ Hành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top