Giỗ thứ 45 của Cha Dom. Đặng Đình Tân (17.8.1970-17.8.2015)


Quản xứ Vinh Trung: 1962-1963 (theo Kỷ Yếu giáo phận Xuân Lộc, năm 2003, trang 521)Những năm chuyển tiếp sáu ba

Cha Tân quản nhiệm xứ nhà Vinh Trung

Cha nay xa cách nghìn trùng

Đoàn con tín hữu hiệp chung lời cầu

Cùng xin Các Thánh cầu bầu

Cha về hưởng phúc nhiệm mầu Chúa luôn

Bởi nơi cùng tận, khởi nguồn

Đó là Thiên Chúa tràn tuôn đón chào

Đức Ngài luôn tỏa ánh sao

Dẫn đường chỉ lối đi vào thiên nhan

Chúng con hữu tại trần gian

Đội ơn cầu khấn Chúa ban Nước Trời


Nhớ Cha Gioan Phanxicô Vũ Hùng Lãm trong lần giỗ thứ 21(21.8.1994-21.8.2015)


Hao hao cánh cổng tiền đường

Tựa lòng Cha đó thêm vương muôn phần

Mang hình đôi cánh Thiên Thần

Mà con cảm nhận thế trần phải qua


Vận Người ngắn ngủi như hoa

Sau khi lãnh chén đăng quang chiên lành

Người về gặp Chúa quá nhanh

Giáo dân hương hỏa ghi danh về Ngài


Mới qua nở rộ hoa mai

Mà nay hồng trắng tiễn Ngài bao quanh

Mất Người tựa mất nắng hanh

Bầu trời sẫm tối mộ xanh bàng hoàng


Bên Cha con được ủi an

Giờ thì còn lại diễn đàn tâm linh

Nhớ Cha với cả tâm tình

Lưu vào tâm trí bóng hình của Cha


Để tưởng niệm đến Hai Cha của xứ nhà Vinh Trung, xin mọi người hiệp lời cầu nguyện trong các lần giỗ cho Đaminh Đặng Đình Tân và Cha Gioan Phanxicô Vũ Hùng Lãm sớm vào hưởng nhan Chúa trên Quê Trời.


Trần Sỹ Hành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top