Hội Bác ái Cha Kiều Bình Giả (Hội BACK), thay lời cho cho Chị THÂN TRỌNG KIM CHI và Gia đình
Xin viết lên đây lời Cám ơn chân thành, gởi đến Quý vị Ân nhân đã rộng lòng thương đến hoàn cảnh cần đến sự trợ giúp của cộng đồng từ Lời kêu gọi Trợ giúp Mổ tim cho Chị THÂN TRỌNG KIM CHI

Đến nay, Chị THÂN TRỌNG KIM CHI đã Mổ tim (Đóng thông liên nhĩ bằng Amplatzer với chi phí 76.000.000VNĐ) và đang hồi phục

Chị THÂN TRỌNG KIM CHI
Ông Hoàng Đình Lộc, Hội trưởng Bác ái Cha Kiều Bình Giả trao số tiền do Quý Ân nhân gởi tặng Chị KIM CHI

Tính đến nay, Số tiền do Quý vị Ân nhân giúp đỡ cho Chi KIM CHI mổ tim là:
  • 27.860.000 VNĐ (Hai mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi ngàn)
  • 200 CAD
  • 600 USD
  • 100 AUD
(Danh sách Ân Nhân Trợ giúp Chị THÂN TRỌNG KIM CHI mổ tim)

Xin Chúa thương trả công bội hậu cho Quý vị, và cũng xin Quý vị tiếp tục thương đến, cùng thêm lời Cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ Maria để Chị THÂN TRỌNG KIM CHI phục hồi sức khỏe sau phẩu thuật.

Hội Bác Ái Cha Kiều Bình Giả
TM Hội - Hội trưởng
Hoàng Đình Lộc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top