Cha Phó ANTÔN & BHG tiễn Cha Giuse Đặng Cao Trí-Chánh xứ Vinh Châu đi Hoa Kỳ 
ngày 12/9/2015
Lịch trình:
Sau đây là lịch trình và Quý Đại Diện những nơi Cha đến thăm Bà Con ĐH Vinh Châu và ĐHBG:
** Thứ Bảy, 12/9 - 14/9 New York - Phila: Ông Loan "Đông Yên" đón Cha về làm lễ giáo xứ nơi Ông ở...
** Thứ Hai 14/9 - Thứ Ba 15/9 Anh Lan "Phú Linh" phụ trách. Ô Loan chở Cha đi và về lại Philadelphia.
** Thứ Ba 15/9 - Thứ Sáu 18/9 Philadelphia - Atlantown ...: Ô Loan chở thăm thầy Khang "Nghi Lộc", T. Bảng "NL", ÔB. Quyền và con cháu "Văn Yên", ÔB. Huy "GH", AC. Thiên "NL", Ô. nghĩa "GH"...
** Thứ Sáu, 18/9 - Thứ Hai 21/9 Louisiana: Anh Thi "Gia Hoà book vé từ PhiLa - New Orlean, liên lạc nhờ Ô Loan book vé về lại PhiLa". Có Cô Loan - An GH, Cô Linh - Hưng GH, Anh Tuấn GH.
** Thứ Hai, 21/9 - Chúa Nhật 27/9 Philadelphia: Đại Hội Gia Đình. Trước và sau ĐH nhờ Ô Loan đón Cha và đưa ra phi trường đi N Corolina.
** Thứ Hai, 28/9 - Thứ Ba 29/9 đi N. Carolina: Anh Cường "Xuân Phong" phụ trách đón cha.
** Thứ Ba 29/9 - Thứ Tư 30/9 Savannah: Thăm GĐ Ông Lương, Anh Phát, cô Cương NL, cô Tính GH, A. Hà, A. Cường Phú Linh... Anh Cường chở.
** Thứ Tư 30/9 - Thứ Sáu 2/10 DC: Anh Duy An giúp Cha thăm Bà Con và tham quan DC. Có Ô Liên, GĐ ÔB. Tài, A. Ấn - ly, A. Trí Hiền, A. Trung... A. Cường chở Cha tới DC
** Thứ Sáu 2/10 - Thứ Hai 5/10 Virginia: Đại G/Đ Thầy Hiến, Anh Tô Hoài - 2 Anh Chương. (Anh Cường chở Cha tới Virginia). Cha dâng Thánh Lễ Quan Thầy cho ĐH Xuân Phong và ĐHBG họp mặt tại nhà T. Hiến.
** Thứ Hai 5/10 - Thứ Tư 14/10 Atlanta: Anh Hà Thanh Hùng "Nghi Lộc" - Anh An "Nghi Lộc" - Cô Xuân "Gia Hoà" - Anh Báu "Đông Yên"... Theo được biết, ngoài khu North & South Atlanta, ACE sẽ sắp xếp, chở Cha đi thăm Bà Con các vùng phụ cận và Florida nếu thời gian cho phép. A. Cường chở Cha đi Atlanta.
** Thứ Tư, 14/10 - Chúa Nhật 18/10 Houston - Austin: Anh Hùng Ngô (Nghi Lộc book vé và báo cho Anh Hà T Hùng đưa Cha ra phi trường) - Anh Sơn "Xuân Phong" - Anh Quân "Văn Yên" - Anh Phượng "Vĩnh Phước" - Anh Cư "Gia Hoà" - Các gia đình anh Trang "NL" và Bà con ĐH Vinh Châu ở Austin...
** Chúa Nhật 18/ 10 - Thứ Tư 21/10 Dallas: Ông Cầu "Nghi Lộc" - Anh Liêm Hằng (Phi Lộc - Xuân Phong book vé và báo cho anh Hùng chở Cha ra phi Trường) - Anh Châu "Đông Yên" - Anh Long "Phi Lộc".
** Thứ Tư, 21/10 - Thứ Hai 26/10 Denver: T/S Hùng - Anh Nam (Phú Linh book vé và báo cho a. Liêm) - A. Sơn, Cô Hà - Tạo, Cô Liên, Cô Mai - Lệ, Cô Phượngj "Phú Linh"
** Thứ Hai 26/10 - Thứ Hai 2/11 Tới Portland: Bác Trình "Gia Hoà" - Anh Lương (anh Lương Gia Hoà book vé và báo cho anh Nam) - Anh Diệm "Gia Hoà".
** Thứ Hai 2/11 - Thứ Ba 3/11 San Jose "Bắc CA": Ô Sung "Xuân Phong book vé máy bay từ Portland - San Jose và báo anh Lương", GĐ ÔB. Điều, Cô Minh, Cô Sáng - Ô Mân "Xuân Phong"
** Thứ Ba 3/11 - Thứ Sáu 6/11 Nam California - Việt Nam: Ô Nông "GH" HT ĐHBG Nam CA - GĐ ÔB. Nhàn "GH" - Cô Lan (Nghi Lộc book vé và báo Ô. sung) - Thầy Kính "Gia Hoà" - Anh Tâm "Nghi Lộc" - Cô Phương "Nghi Lộc", Cô Vân, Ô. Nghĩa "Phú Linh"...
Đây là số điện thoại, Quý Vị có thể liên lạc với Cha: (717) 945-9072
Với công việc chung! Nếu ACE chúng tôi có điều gì thiếu sót, mong Quý Vị niệm tình bỏ qua, vui lòng góp ý xây dựng: Để mọi sự hiệp thông hỗ trợ có ý nghĩa và có kết quả tốt đẹp hơn cho Giáo xứ nhà.
Chân thành cám ơn
Ngô Kim Ngọc
(503) 635-5599

Sum vầy 

Hôm  nay tháng chín  15
Jersey cha Trí  đến  thăm  nhà  nầy 
Ngờ  đâu được  dịp  như  vầy 
Giu đa  sao có Cha, Thầy viếng  thăm ?
Bà  con Bình  Giả xoay  quanh       
Chuyện  trò  thăm  hỏi chén  anh, chén Thầy 
Ngàn  năm  mới  có dịp  này 
Quân  ta tranh thủ  sum vầy  vui ghê

Lan Đặng

Hình ảnh Cha Giuse tại Atlantic CityNguyện  cầu 
    
Cha đi  du lịch  một  vòng 
Khắp  bang nước Mỹ tới  thăm  từng  nhà
Bà  con Bình  Giả  đón  Cha
Mừng  mừng  tủi  tủi  tưởng  là đang   mơ
Năm  xưa  lúc  tuổi còn thơ     
Ngôi  trường  Tấn Đức ta lo học  hành 
Giờ  này  trường sắp  tan tành      
Rất nhiều  tu bổ nên cần sửa  sang
Ông  bà  và  anh chị  em    
Nối  vòng  tay lớn  góp thêm ít  nhiều 
Bà  con trong xứ  còn  nghèo     
Dân  ta hải ngoại có  điều  kiện  hơn      
Nguyện cầu  Chúa  xuống nhiều  ơn 
Cho Cha du lịch  thành công  chuyến này.

Lan Đặng

Hình ảnh Cha Giuse tại New Orleans


Nguồn các Cộng tác viên & Facebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top