Kính thưa Cha Chánh xứ Vinh Hà

Kính thưa Cha Phó

Kính thưa Quý Cha đồng hương

Kính thưa Quý dì dòng Chúa quan phòng

Kính thưa Quý ông bà và anh chị em trong và ngoài Họ đạo Phi Lộc

Sau đây cho phép chúng tôi được xướng lên những ân nhân đã đóng góp và ủng hộ cho Họ đạo tinh thần cũng như vật chất để làm lại nhà tang lễ năm nay.

STT
Họ và Tên
Địa chỉ
Số Tiền
ĐVT
Hiện Vật
1
Ông
Hồ Châu Phi
Hoa Kỳ
100
USD

2
AC
Hồ Minh Đức
Hoa Kỳ
100
USD

3
AC
Hồ Đức Trung
Hoa Kỳ
100
USD

4
AC
Hồ Đức Kiên
Hoa Kỳ
100
USD

5
AC
Hồ Đức Minh
Hoa Kỳ
100
USD

6
AC
Nguyễn Khang Cát
Hàng 2
5.000.000
VND

7
AC
Hồ Phi Ngọc
Vinh Châu
500.000
VND

8
AC
Trần Đại Hải
Tp. HCM
7.000.000
VND

9
AC
Huyên Phương
Hàng 6
2.000.000
VND

10
AC
Trần Quang Phi
Hàng 7
1.000.000
VND

11
Ô B
Hường
Tổ 9
500.000
VND

12
AC
Võ Quốc Tuấn
Hàng 4
1.000.000
VND

13
AC
Trần Hữu Bình
Hàng 3
1.000.000
VND

14
AC
Võ Anh Tuấn
Hàng 4
5.000.000
VND

15
Ông
Nguyễn Trường Cửu
Hàng 1
2.000.000
VND

16
AC
Trương văn Hoàng
Hàng 3
1.000.000
VND

17
AC
Trần Hậu Hóa
Hàng 1
1.000.000
VND

18
AC
Trần Hữu Chiến
Hàng 6
200.000
VND

19
Ô B
Nguyễn Minh Dũng

23.000.000
VND
= Bàn Thờ Đá
20
AC
Nguyễn Thị Khiêm
Hàng 1
1.000.000
VND

21
Thanh
Hàng 3
1.000.000
VND

22
Ô B
Hoàng Thái Sinh
Hàng 7
1.000.000
VND

23
AC
Hoàng Trang
Tổ 8
500.000
VND

24

Ẩn Danh

500
USD

25
Ô B
Võ Công Tường
Hàng 5
1.000.000
VND

26
AC
Trương Hồng Ân
Hàng 2
1.000.000
VND

27
AC
Hồ Ngọc Hòa
Hàng 2
1.500.000
VND

28
AC
Thành Minh
Hàng 4
1.000.000
VND

29
AC
Hồ Trí Đường
Hàng 2
500.000
VND

30
Ô B
Võ Công Châu
Hàng 6
1.000.000
VND

31
AC
Hiếu Hường
Hàng 6
1.000.000
VND

32
AC
Bình Đức
Hàng 1
7.500.000
VND
= toàn bộ gạch lát
33
Ô B
Nguyễn Văn Tạo
Hàng 2
1.000.000
VND

34
AC
Trương Đức Huệ
Hàng 6
1.000.000
VND

35
AC
Hồ Quang Minh
Tổ 10
500.000
VND
tiền điện
36
AC
Trần Đình An
Hàng 3
20.000.000
VND

37
AC
Trần Thị Hiệp
Hoa Kỳ
100
USD

38
AC
Đậu Quang Phú
Đắk Lắk
2.000.000
VND

39

Tiệm hàn Trần Thái10 cây cờ inox
40
Ô B
Hồ Công Mão
Hàng 1
1.000.000
VND

41
Ô B
Hồ Phi Thành
Tổ 9
500.000
VND

42
AC
Trương Đình Ân
Hàng 4
1.000.000
VND

43
Ô B
Hồ Trí Luật
Hoa Kỳ
4.000.000
VND

44
AC
Nguyễn Hóa
Tổ 10


phục vụ âm thanh
45
Ô B
Phan Nămphục vụ ghế
46
AC
Tuấn Nga Myphục vụ ghế, khung rạp
47
Anh
Lợi01 ngày công đắp chỉ
48
AC
Trương Ngọc Tuyết
Tp. VT
1.000.000
VND

49
Ô B
Nguyễn Văn Cừ
Tp. HCM
4.000.000
VND

50
Ô B
Nguyễn Mạnh Hùng
Hàng 6
1.000.000
VND

51
AC
Trần Thọ
Hàng 1
1.000.000
VND


Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ và qua lời bầu cử của các đẳng linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân và ân nhân đã được Chúa gọi về trước chúng ta. Ban mọi ơn lành hồn xác cho gia đình và tất cả mọi người đã nhiệt tình tích cực ủng hộ cho Họ Đạo Phi Lộc tinh thần cũng như vật chất trong thời gian qua. 

Xin Chúa ban cho gia đình quý vị ân nhân gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống

Một lần nữa tôi thay mặt cho cộng doàn Dân Chúa Họ Đạo Phi Lộc xin chân thành cám ơn và xin hết lời.

Ban Điều Hành Họ Phi Lộc

Hình ảnh: Canhcobg

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top