Thay đổi qui luật về việc chọn những người được rửa chân

VATICAN. Theo quyết định của ĐTC Phanxicô, từ nay nữ giới cũng có thể được chọn vào số người được rửa chân trong Thánh Lễ chiều thứ năm Tuần Thánh.

Hôm 21-1-2016, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thư của ĐTC Phanxicô gửi ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, để thông báo quyết định về vấn đề này, và Sắc lệnh của Bộ Phụng tự thay đổi qui luật trong sách lễ theo cùng chiều hướng trên đây.

Thư của ĐTC gửi ĐHY Sarah ký ngày 20-12-2014 có đoạn viết: ”Sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi đi đến quyết định du nhập một sự thay đổi trong qui luật của Sách Lễ Roma. Vì thế, tôi qui định thay đổi qui luật theo đó những người được chọn để được rửa chân phải là đàn ông hoặc trẻ nam. Từ nay các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người tham dự nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa. Ngoài ra, nên giải nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi thức rửa chân”.

Trong Sắc Lệnh ký ngày 6-1-2016, ĐHY Sarah và Đức TGM Tổng thư ký Arthur Roch của Bộ nhắc lại rằng cuộc cải tổ nghi thức Tuần Thánh với Sắc lệnh ”Maxima Redemptionis nostrae mysteria” (Các Mầu nhiệm quan trọng nhất của ơn cứu chuộc chúng ta, ngày 30-11-1955) cho phép cử hành nghi thức rửa chân cho 12 người đàn ông trong Thánh Lễ kỷ niệm Chúa lập phép Thánh Thể.. Khi cử hành nghi thức ấy, các GM và LM được mời gọi trở nên đồng hình dạng trong tâm hồn với Chúa Kitô, ”Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mt 20,28), và được tình yêu 'đến cùng' (Ga 13,1) thúc đẩy, hiến thân cho phần rỗi của toàn thể nhân loại.

Sắc lệnh nhắc đến quyết định của ĐTC Phanxicô thay đổi qui luật đó và qui định rằng ”Các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ các tín hữu đại diện mỗi thành phần dân Chúa. Nhóm nhỏ ấy có thể gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân”.

Do năng quyền ĐTC ban, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích du nhập sự đổi mới này vào trong các sách phụng vụ và nhắc nhớ các vị mục tử về nghĩa vụ giáo huấn thích hợp cho các tín hữu được chọn (rửa chân) cũng như cho những người khác, để họ tham gia nghi thức này một cách ý thức, tích cực và nhiều thành quả”.

G. Trần Đức Anh OP

http://vi.radiovaticana.va/


ĐTC - Rửa Chân mọi thành phần Dân Chúa

Tác giả: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

​ http://thanhlinh.net

"Cải tiến cách thức thi hành nghi thức rửa chân trong Phụng Vụ Lễ Coena Domini (Tiệc Ly) để làm sao có thể tỏ hiện trọn vẹn hơn nữa ý nghĩa của cử chỉ Chúa Giêsu làm trong Nhà Tiệc Ly, của việc Người hiến mình đến cùng cho phần rỗi của thế giới, của lòng bác ái yêu thương vô hạn của Người". ​

Từ ngày lên làm Giáo Hoàng (13/3/2013) đến nay, năm nào cũng thế, vào Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thực hiện nghi thức rửa chân ở một nơi nào khác ngoài Tòa Thánh Rôma, (Lễ Truyền Dầu buổi sáng cùng ngày ngài vẫn làm ở Đền Thờ Thánh Phêrô như thường), để rửa chân cho thành phần anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, bao gồm cả nam lẫn nữ, chứ không phải chỉ riêng phái nam hay chỉ riêng hàng giáo sĩ.

Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh: Giáo Hoàng

Năm 2013, Thứ Năm Tuần Thánh ngày 28/3, ngài đã thực hiện nghi thức rửa chân ở nhà tù Casal del Marmo cho 12 giới trẻ thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau, bao gồm cả tín đồ Hồi giáo và 2 nữ giới.

Năm 2014, Thứ Năm Tuần Thánh ngày 17/4, ngài cử hành nghi thức rửa chân ở Trung Tâm Chăm Sóc Người Khuyết Tật Don Carlo Gnocchi và rửa chân cho 12 người khuyết tật thuộc mọi quốc tịch và mọi tôn giáo cũng như mọi lứa tuổi, trong đó có 1 em trai 16 tuổi bị bại liệt, 1 nam 19 và 1 nữ 39 bị co bại, và 2 vị lão thành 86 tuổi mắc tật nguyền về di động.

Vị giáo hoàng năm ấy 78 tuổi luôn mỉm cười với từng người được ngài rửa chân cho, nhưng khó đứng lên sau khi quì gối xuống rửa chân cho họ, nên cần phải có 2 người giúp ngài đứng lên, và ngài có vẻ mệt sau khi rửa chân hết 12 người. Xin xem thêm các links sau đây.Năm 2015, Thứ Năm Tuần Thánh ngày 3/4, ngài cử hành nghi thức rửa chân ở nhà tù Rebibbia cho 6 nam và 6 nữ tù nhân. Ngài đã nói với họ rằng: "Ngay cả tôi cũng cần được Chúa rửa cho. Và vì thế, trong Thánh Lễ này hãy cầu xin để Chúa cũng tẩy rửa những thứ dơ bẩn của tôi, nhờ đó tôi trở nên như một kẻ nô lệ để phục vụ dân chúng như Chúa Giêsu đã thực hiện".

Trước khi làm giáo hoàng, tức khi còn là Đức Tổng Giám Mục TGP Buenos Aires Á Căn Đình, ngài đã thực hành việc rửa chân như thế này rồi. Chẳng hạn năm 2001, ngài đã rửa chân cho 12 nạn nhân bị Hội Chứng Liệt Kháng AIDS ở một hospice trong thủ đô Á Căn Đình, hay năm 2005, ngài đã rửa chân cho các bà mẹ trẻ ở một nhà thương sản phụ, hoặc năm 2008 ngài đã rửa chân cho những nạn nhân nghiện ngập ở một trung tâm phục hồi trong thành phố này.


Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh: Sắc Lệnh 

Theo truyền thống thì vị giáo hoàng rửa chân cho các vị linh mục. Qui định phụng vụ Roman Missal 2002, thì chỉ rửa cho nam nhân người lớn ("adult males"), căn cứ vào sự kiện chỉ có 12 tông đồ nam nhân được Chúa Giêsu rửa chân cho ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 13. Tuy nhiên, qua nhiều năm nay, các vị giám mục trên thế giới cũng được phép Tòa Thánh cho rửa chân cả nữ giới nữa. Bởi thế, trong giáo phận của mình, muốn rửa chân cho nữ giới thì chỉ cần vị giám mục địa phương ban phép.

Thế nhưng, từ Thứ Năm Tuần Thánh 24/3/2016 trong Năm Thánh Tình Thương, nghi thức rửa chân sẽ bao gồm đủ mọi thành phần dân Chúa, theo ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thật vậy, trong Thư ngày 20/12/2015 và được phổ biến hôm Thứ Năm 21/1/2016, gửi cho Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho biết rằng

"Ý định muốn cải tiến cách thức thi hành nghi thức rửa chân trong Phụng Vụ Lễ Coena Domini (Tiệc Ly) để làm sao có thể tỏ hiện trọn vẹn hơn nữa ý nghĩa của cử chỉ Chúa Giêsu làm trong Nhà Tiệc Ly, của việc Người hiến mình đến cùng cho phần rỗi của thế giới, của lòng bác ái yêu thương vô hạn của Người".

"Sau khi cẩn thận cân nhắc, tôi đã quyết định thực hiện một sự thay đổi cho Lễ Nghi Roma (Roman Missal). Bởi vậy tôi truyền dạy rằng khoản về những người được chọn để Rửa Chân cần phải là nam nhân hay em trai thì từ nay trở đi các vị Mục Tử của Giáo Hội có thể chọn những tham dự viên ở nghi thức này trong số tất cả mọi phần tử của Dân Chúa. Tôi cũng khuyên là nên cắt nghĩa đầy đủ về nghi thức này cho những ai được chọn".

Thứ Năm 21/1/2016, Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích đã phổ biến sắc lệnh đề ngày 6/1/2016 về nghi thức rửa chân được cải tiến theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyên văn như sau (dịch theohttp://zenit.org/articles/decree-on-holy-thursdays-foot-washing-ceremony/) Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Prot. N. 87/15

Sắc Lệnh

Việc canh tân Tuần Thánh, theo sắc lệnh Maxima Redemptionis nostrae mysteria (30/11/1955), đã ban năng quyền, ở những nơi vì mục vụ nên làm, thực hiện việc rửa chân cho 12 nam nhân trong Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa sau Phúc Âm theo Thánh ký Gioan, để bày tỏ một cách tiêu biểu nhất lòng khiêm nhượng và bác ái của Chúa Kitô đối với các môn đệ của Người.

Theo Phụng Vụ Lễ Nghi Roma thì nghi thức này được truyền lại theo Lệnh của Chúa liên quan đến đức bác ái yêu thương huynh đệ từ những lời của Chúa nói (xem Gioan 13:34), những lời được hát ở Bài Tụng Ca trong khi cử hành nghi thức ấy. 

Khi thi hành nghi thức này, các Giám Mục và linh mục được mời gọi liên hợp mật thiết bản thân mình với Chúa Kitô là Đấng "đã đến không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ" (Mathêu 20:28), và được thúc đẩy bởi tình yêu "cho đến cùng" (Gioan 13:1) để hiến mạng sống mình cho phần rỗi của toàn thể loài người.

Để thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của nghi thức này đối với những ai tham dự vào nghi thức ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảm thấy hữu ích trong việc thay đổi tiêu chuẩn ở những chữ đỏ của Sách Lễ Nghi Roma (trang 300, số 11): "Các nam nhân đã được chọn thì được các vị thừa tác viên dẫn đưa...", do đó cần phải đổi thành: "Những ai được chọn trong thành phần dân Chúa thì được các vị thừa tác viên dẫn đưa..." (và vì thế ở Caeremoniali Episcoporum, số 301 và số 299b: "những chỗ cho những ai được chọn"), nhờ đó các vị mục tử có thể chọn lựa một nhóm nhỏ tín hữu tiêu biểu cho tính chất đa dạng và hiệp nhất của từng phần dân Chúa. Những nhóm nhỏ này có thể bao gồm cả nam lẫn nữ, và cũng thích đáng bao gồm cả người trẻ lẫn người già, mạnh khỏe lẫn yếu đau, giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích này, với thẩm quyền được Đức Giáo Hoàng ban cho, đưa việc đổi mới này vào các sách phụng vụ theo Lễ Nghi Roma, nhắc nhở các vị mục tử về trách nhiệm của các vị trong việc hướng dẫn đầy đủ cho cả thành phần tín hữu được chọn cũng như cho tất cả những ai khác, để họ có thể tham dự vào nghi thức này một cách ý thức, chủ động và hiệu quả.

Bất kể những gì ngược lại.

Tại Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích ngày 6/1/2016, Lễ Hiển Linh của Chúa.

Hồng Y Robert Sarah Chủ Tịch

Tổng Giám Mục Arthur Roche Bí Thư


Nữ giới có thể được chọn để rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly, thứ năm Tuần Thánh

Theo ý muốn và quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô, từ nay có thể chọn phụ nữ vào số những người được rửa chân trong nghi thức này ngày lễ Tiệc ly, thứ Năm Tuần Thánh.

Hôm 21.01.2016, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thư của ĐTC Phanxicô gửi ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, để thông báo quyết định về vấn đề này, và Sắc lệnh của Bộ Phụng tự thay đổi qui luật trong sách lễ theo cùng chiều hướng trên đây.

Thư của ĐTC gửi ĐHY Sarah ký ngày 20.12.2014 có đoạn viết:“Việc rửa chân diễn tả tròn đầy ý nghĩa của cử chỉ được thực hiện bởi Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly, Ngài đã trao ban chính mình “đến cùng tận”, nhằm cứu chuộc thế gian, sự bác ái của Ngài là vô ngần vô hạn”. Chính vì thế, ĐTC quyết định: “Sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi đi đến quyết định du nhập một sự thay đổi trong qui luật của Sách Lễ Roma. Vì thế, tôi qui định thay đổi qui luật theo đó những người được chọn để được rửa chân phải là đàn ông hoặc trẻ nam. Từ nay các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người tham dự nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa.”

Thực tế, như trước đây, những người được chọn để rửa chân phải là đàn ông hay trẻ nam, thì giờ đây, như Sắc lệnh của Thánh Bộ Phụng tự giải thích, có thể chọn cả nam giới và nữ giới, “và nếu thích hợp có thể là người trẻ hay người già, khoẻ mạnh hay đau ốm, giáo sĩ, tu sĩ và cả giáo dân”, bao gồm cả người độc thân hay đã kết hôn. Nhóm “các tín hữu này”, như Thánh Bộ nhấn mạnh, không có một số lượng cụ thể nào, nhưng phải đại diện cho sự đa dạng và sự hợp nhất của các thành phần trong Dân Chúa”.

ĐTC còn khuyến cáo thêm rằng, “nên giải nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi thức rửa chân”.

Do năng quyền ĐTC ban, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích du nhập sự đổi mới này vào trong các sách phụng vụ và nhắc nhớ các vị mục tử về nghĩa vụ giáo huấn thích hợp cho các tín hữu được chọn (rửa chân) cũng như cho những người khác, để họ tham gia nghi thức này một cách ý thức, tích cực và nhiều thành quả.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, chính ĐTC Phanxicô cũng đã thực hiện nghi thức Rửa chân cho một vài phụ nữ, dịp thứ Năm Tuần Thánh năm ngoái 2015, khi ngài đã cử hành Thánh lễ tiệc ly trong nhà tù Rebibbia, Italia.

Tổng hợp và biên tập: Jos. Nguyễn Huy Mai

http://dongten.net/


Để việc “Rửa Chân” không chỉ là “Rửa Chân” ….

GNsP – “Hôm 21-01 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thư của ĐTC Phanxicô gửi ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật Bí tích, để thông báo quyết định việc đưa ra thay đổi qui tắc phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, cho phép rửa chân cho phụ nữ, cũng như nam giới, trong nghi thức phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh ” *. Với quyết định này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép có một cuộc tiếp xúc khá “nhạy cảm” giữa vị linh mục chủ tế và người phụ nữ khi cử hành nghi thức Rửa Chân vào thứ Năm Tuần Thánh.

Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “ Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”

Tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói đầy thiền ý của sư phụ đã giúp tiểu hòa thượng ngộ ra một chân lý là: “Đừng để sân-si lâu trong lòng, vì chính sân –si thế gian đó sẽ giết chết Phật Tánh của chúng ta”. Theo lẽ “ thế gian sự thường” thì phụ nữ được xem như là “khắc tinh” của kẻ tu hành vì họ thường là nguyên nhân gây nên sự sa ngã. Chẳng thế mà trong hành trình sang Tây Trúc để thỉnh Kinh Phật của thầy trò Đường Tăng, bọn yêu quái nguy hiểm mà họ gặp phải luôn là những yêu nữ sở hữu những nhan sắc hút hồn như Bạch Cốt Tinh, chị em nhà yêu nhền nhện, Bà La sát … Có lẽ vì thế mà việc hạn chế sự “va chạm”, gần gũi giữa người phụ nữ và kẻ tu hành được xem là một trong những cách thế “bảo vệ” các bậc tu sĩ một cách hữu hiệu. Tuy nhiên, trở lại câu chuyện nêu trên chúng ta thấy rằng tội là do cái tâm sinh ra, mặc dù trực tiếp cõng cô gái trên lưng nhưng nếu lòng vị sư phụ biết buông thả thì vẫn không bị hình ảnh cô gái ám ảnh. Và ngược lại, cho dù không hề có sự va chạm nhưng vị tiểu hòa thượng mới là người để hình ảnh cô gái chiếm ngự cõi lòng của mình. “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và phạm thượng.” ( Mt 15:19 )

Trong “thư của ĐTC gửi ĐHY Sarah ký ngày 20-12-2014 có đoạn viết: “Sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi đi đến quyết định du nhập một sự thay đổi trong qui luật của Sách Lễ Roma. Vì thế, tôi qui định thay đổi qui luật theo đó những người được chọn để được rửa chân phải là đàn ông hoặc trẻ nam. Từ nay các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người tham dự nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa. Ngoài ra, nên giải nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi thức rửa chân”.* Dù vậy, cũng phải thừa nhận việc “du nhập sự đổi mới này vào trong các sách phụng vụ” là một cuộc thay đổi khá lớn vì giáo hội Công Giáo từ hơn 2000 năm qua, “việc rửa chân là để nhớ lại những cử chỉ mà Chúa Giêsu làm trong Bữa Tiệc Ly, rửa chân cho các môn đệ của Người, tất cả họ đều là nam giới. Những người ủng hộ quy luật cũ kỹ này đã lập luận rằng trong nghi thức phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, để kỷ niệm sự thành lập của thiên chức linh mục, việc lựa chọn nam giới là để nhấn mạnh vai trò của chức vị linh mục nam”. Giờ đây, sắc lệnh nhắc đến quyết định của ĐTC Phanxicô thay đổi qui luật đó và qui định rằng “Các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ các tín hữu đại diện mỗi thành phần dân Chúa. Nhóm nhỏ ấy có thể gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân” *

Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 07 tháng 02 năm 2015, trong bài diễn văn nhân dịp Hội Đồng Giáo hoàng về Văn Hóa họp khoáng đại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt vấn đề về “cái nhìn của phụ nữ” và vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Ngài cũng có “ năm câu nói rất đáng nhớ về phụ nữ” với những nhận định rất trân trọng dành cho phụ nữ. Trong đó Ngài khẳng định: “Tôi đoan chắc, điều cấp thiết là phải để cho phụ nữ có chỗ đứng trong Giáo hội”. Những người mà theo nhân định của bà Lucette Scaraffia, giáo sư sử học Đại học La Sapienza, Rôma cho rằng : “Họ chỉ được xem như người giúp việc. Họ không được xem là người chị em cùng có trách nhiệm chung trong Giáo hội “. Và với quyết định này, hẳn là Đức Thánh Cha đã thực hiện lời khẳng định của mình. Đồng thời, nếu chúng ta “ hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cr 10:31) thì sự thay đổi về hình thức của nghi thức này sẽ không bao giờ làm mất đi sự “diễn tả đầy đủ ý nghĩa hơn về cử chỉ của Chúa Giêsu trong Nhà Tiệc Ly, trao ban chính bản thân của Người cho đến khi kết thúc sự cứu rỗi của thế giới, lòng nhân từ vô hạn của Người”. Và như thế, việc người phụ nữ được tham gia vào nghi thức phụng vụvào ngày thứ Năm Tuần Thánh không chỉ là họ được “rửa chân” nhưng còn là một sự tẩy rửa những quy luật cũ kỹ để lòng Thương Xót của Chúa được thể hiện cách vô hạn trên mọi thân phận con người.

Điền Phương Thảo

http://www.tinmungchonguoingheo.com/

Bài viết có sử dụng nguồn từ :* http://thanhlinh.net

Xem nguồn gpcantho.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top