Giáo xứ Vinh Hà:
Đón Cha Tân Chánh xứ Phêrô Nguyễn Châu Sinh
 vh(153)
“Linh mục chánh xứ là mục tử của đoàn chiên và sẽ luôn đồng hành cùng đoàn chiên. Mục tử đã qua, suốt đời tận tụy với cộng đoàn, và vị mục tử kế tiếp cũng sẽ tiếp bước theo chân các tông đồ đi trước, sống giữa đoàn chiên ,sống vì đoàn chiên và sống cho đoàn chiên”
Đó cũng là lời huấn từ của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm trong ngày lễ nhận xứ mới của Linh mục Phêrô Nguyễn Châu Sinh (nguyên Phó xứ Hải Lâm). Cha Phêrô vừa được Đức Cha Tôma bổ nhiệm làm Tân Chánh xứ Vinh Hà, Giáo hạt Bình Giả tiếp nối sứ vụ của Cha Giuse Lê Thanh (nguyên Chánh xứ Vinh Hà, vừa mới nghỉ hưu).
Vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2016, Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận đã chủ sự Nghi thức Nhận xứ, với sự hiện diện của quý Cha Quản hạt Bình Giả và Bà Rịa, Cha Tân Giám đốc Chủng viện Hải Sơn, và gần 60 Linh mục trong ngoài Giáo phận, cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Vinh Hà, Giáo xứ Hải Lâm…
Sau lời kinh Chúa Thánh thần của toàn thể cộng đoàn, Cha Gioan Baotixita – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục mở đầu Nghi thức Nhận xứ bằng việc công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Châu Sinh làm Chánh xứ Vinh Hà. Sau đó, Đức Cha đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.
Tiếp đến, Đức Cha giáo phận trao Dây Các Phép (quyền cử hành các bí tích) và Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.
Trong bài huấn từ, Đức Cha Tôma đã nhắc lại những đóng góp to lớn của Cha Giuse Lê Thanh trong suốt thời gian phục vụ tại giáo xứ (từ năm 2008 đến năm 2016), qua đó Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Cha Nguyên Chánh xứ. Đức Cha chia sẻ: Vị mục tử như là người đi đầu để hướng dẫn đoàn chiên đi đến nguồn suối ân sủng là các bí tích, cũng như hỗ trợ cho đoàn chiên,  nuôi dưỡng đoàn chiên bằng lời Chúa, bằng tin mừng cũng như cùng với đoàn chiên sống đức tin, đức ái theo Tin mừng Chúa Giêsu. Ngài nhắn nhủ tiếp:  Mục tử có khi đi giữa đoàn chiên để đồng cảm, đồng hành với đoàn chiên, để khóc với những người khóc, buồn với những người buồn, vui với những người vui, đồng cảm với mọi hoàn cảnh, với những gia đình đạo đức thánh thiện và thậm chí đến với các gia đình đang sống trong tình trạng khó khăn, bệnh hoạn. Người muc tử ở giữa đoàn chiên để sống với đoàn chiên, để nâng đỡ khích lệ đoàn chiên và người mục tử có thể đi sau đoàn chiên như lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô: “… đi sau để nhìn thấy đoàn chiên đi trước mặt mình, để nhìn thấy những con chiên lạc, những con chiên đau yếu, bệnh tật, những con chiên cần sự hỗ trợ, cần sự thúc giục, sự cổ võ, nâng đỡ của mục tử đi sau đoàn chiên, để cho đoàn chiên luôn hướng về phía trước”.
Đức Cha cũng tha thiết kêu mời cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hà hãy tỏ lòng kính trọng vâng phục đối với Cha Xứ mới như đã từng yêu mến vâng phục Cha xứ tiền nhiệm. Cha Tân Chánh xứ đã được gửi đến để hiện diện và đồng hành, để những sinh hoạt trong giáo xứ luôn đáng được Chúa chấp nhận và từ đó bình an, niềm vui, tình yêu và ân sủng của Chúa Kitô được trải rộng cho đến hết mọi người.
Sau phần huấn từ của Đức Cha Giáo phận, một vị đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ đã nói lên lời cảm tạ, tri ân Đức Cha, Cha Tân Chánh xứ, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn.
Tiếp theo, Cha Tân Chánh xứ Phêrô đọc lời tuyên xưng Đức Tin và hứa trung thành với Mẹ Giáo hội.
Sau khi tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa và kí nhận biên bản bàn giao.
Nghi thức nhậm xứ kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Phêrô chủ tế.
Tin: Nhật Thiện
Ảnh: Nhật Thiện – Nam Lê – Lộc AnHà
NhanXuVinhHa - 01.JPGNhanXuVinhHa - 02.JPGNhanXuVinhHa - 03.jpgNhanXuVinhHa - 04.jpgNhanXuVinhHa - 05.JPGNhanXuVinhHa - 06.JPGNhanXuVinhHa - 07.jpgNhanXuVinhHa - 08.jpgNhanXuVinhHa - 09.jpgNhanXuVinhHa - 10.JPGNhanXuVinhHa - 11.jpgNhanXuVinhHa - 12.jpgNhanXuVinhHa - 13.jpgNhanXuVinhHa - 14.JPGNhanXuVinhHa - 15.jpgNhanXuVinhHa - 16.jpgNhanXuVinhHa - 17.JPGNhanXuVinhHa - 18.jpgNhanXuVinhHa - 19.jpgNhanXuVinhHa - 20.JPGNhanXuVinhHa - 21.jpgNhanXuVinhHa - 22.JPGNhanXuVinhHa - 23.jpgNhanXuVinhHa - 24.jpgNhanXuVinhHa - 25.jpgNhanXuVinhHa - 26.jpgNhanXuVinhHa - 27.JPGNhanXuVinhHa - 28.jpgNhanXuVinhHa - 29.JPGNhanXuVinhHa - 30.JPGNhanXuVinhHa - 31.JPGNhanXuVinhHa - 32.jpgNhanXuVinhHa - 33.jpgNhanXuVinhHa - 34.jpgNhanXuVinhHa - 35.jpgNhanXuVinhHa - 36.jpgNhanXuVinhHa - 37.jpgNhanXuVinhHa - 38.JPGNhanXuVinhHa - 39.jpgNhanXuVinhHa - 40.JPGNhanXuVinhHa - 41.JPGNhanXuVinhHa - 42.jpgNhanXuVinhHa - 43.jpgNhanXuVinhHa - 44.jpgNhanXuVinhHa - 45.jpgNhanXuVinhHa - 46.JPGNhanXuVinhHa - 47.jpgNhanXuVinhHa - 48.jpgNhanXuVinhHa - 49.jpgNhanXuVinhHa - 50.jpgNhanXuVinhHa - 51.JPGNhanXuVinhHa - 52.JPGNhanXuVinhHa - 53.jpgNhanXuVinhHa - 54.jpgNhanXuVinhHa - 55.JPGNhanXuVinhHa - 56.JPGNhanXuVinhHa - 57.jpgNhanXuVinhHa - 58.jpgNhanXuVinhHa - 59.JPGNhanXuVinhHa - 60.jpgNhanXuVinhHa - 61.JPGNhanXuVinhHa - 62.JPGNhanXuVinhHa - 63.JPGNhanXuVinhHa - 64.JPGNhanXuVinhHa - 65.JPGNhanXuVinhHa - 66.jpgNhanXuVinhHa - 67.jpgNhanXuVinhHa - 68.JPGNhanXuVinhHa - 69.JPGNhanXuVinhHa - 70.jpgNhanXuVinhHa - 71.jpgNhanXuVinhHa - 72.JPGNhanXuVinhHa - 73.JPGNhanXuVinhHa - 74.JPGNhanXuVinhHa - 75.jpgNhanXuVinhHa - 76.jpgNhanXuVinhHa - 77.jpgNhanXuVinhHa - 78.jpgNhanXuVinhHa - 79.jpgNhanXuVinhHa - 80.jpgNhanXuVinhHa - 81.jpgNhanXuVinhHa - 82.jpgNhanXuVinhHa - 83.jpgNhanXuVinhHa - 84.jpgNhanXuVinhHa - 85.JPGNhanXuVinhHa - 86.JPGNhanXuVinhHa - 87.JPGNhanXuVinhHa - 88.jpgNhanXuVinhHa - 89.JPGNhanXuVinhHa - 90.jpgNhanXuVinhHa - 91.jpgNhanXuVinhHa - 92.JPGNhanXuVinhHa - 93.jpgNhanXuVinhHa - 94.jpgNhanXuVinhHa - 95.jpgNhanXuVinhHa - 96.JPGNhanXuVinhHa - 97.JPGNhanXuVinhHa - 98.JPGNhanXuVinhHa - 99.JPGNhanXuVinhHa - 100.jpgNhanXuVinhHa - 101.jpgNhanXuVinhHa - 102.JPGNhanXuVinhHa - 103.JPGNhanXuVinhHa - 104.jpgNhanXuVinhHa - 105.JPGNhanXuVinhHa - 106.JPGNhanXuVinhHa - 107.jpgNhanXuVinhHa - 108.JPGNhanXuVinhHa - 109.jpgNhanXuVinhHa - 110.jpgNhanXuVinhHa - 111.JPGNhanXuVinhHa - 112.JPGNhanXuVinhHa - 113.jpgNhanXuVinhHa - 114.JPGNhanXuVinhHa - 115.jpgNhanXuVinhHa - 116.jpgNhanXuVinhHa - 117.jpg
                                               Nguồn giaophanbaria.org


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top