Thiên Chúa đầy lòng xót thương
Ngài là lẽ sống dọn dường ta đi
Giúp cho nhân thế thực thi
Chạm lòng thương xót từ bi của Ngài


Tội ta dẫu ngắn dẫu dài
Ngài luôn tha thứ không ai ví bằng
Ta nên đáp Đấng Hữu Hằng
Cùng điều nhận được mà tăng tình người
Từ đây ít nhất phần mười
Hãy luôn tha thứ cho người anh em


Nhìn vào Con Chúa mà xem
Xuống trần gánh tội, cấy men cho đời
Hồn ơi lắng đọng tiếng mời
Học theo gương Chúa ta thời khôn ngoan


Lệnh Ngài dạy bảo truyền loan
Bằng đàng nhân đức hân hoan đón Người
Thân Người hiện hữu ta thời
Qua người kém mắn trong đời bao quanh


Hầu ta vâng Chúa thi hành
Trải qua hồn xác, rách lành quanh ta
Nhất là quyết chí thứ tha
Cho người lầm lỡ với ta trước giờ
Thì ta xứng đáng con thơ
Làm con của Chúa, thờ ơ làm gì !!!???

Cảm nghiệm ngày chầu lượt Giáo xứ Vinh Trung
Trần Sỹ Hành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top