(Riêng tặng Thầy Ngô Xuân Bình)

                                                      
Chúa đã sai anh đến với tôi
Để gọi mời tôi lắng nghe lời Chúa
Để nhóm lên trong tim tôi -  ngọn lửa
Ngọn lửa ngọn lửa hy sinh, ngọn lửa nguyện cầu...

"Tôi bất tài, hèn mọn có gì đâu
Biết lấy chi mà đáp đền ơn Chúa"
Cám ơn anh mở cho tôi cánh cửa
Để mỗi ngày tôi gần Chúa nhiều hơn...

Như "Maria biết chọn phần hơn
Và phần ấy không bị ai lấy mất"* (Luca 10,42)
Xin cho tôi biết chọn phần tốt nhất
Là lắng nghe, và sống với lời Ngài...

Xin cho tôi như đầy tớ tín trung
"Biết làm lợi thêm 5 nén khác"** (MT 25, 14-30)
Cho đời tôi mãi luôn là khúc nhạc
Để ca khen, cảm tạ Chúa muôn đời ...

                                              Hồ Văn Lành
                                                 (24/7/2016)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top