16. DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TẤN ĐỨC
1973-1975


1
NGUYỄN VĂN TÙNG
VĨNH LỘC
2
HỒ THỊ MAI
VĨNH LỘC
3
NGUYỄN THỊ MAI
VĨNH LỘC
4
NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
VĨNH LỘC
5
HỒ VĂN LÀNH
VĨNH LỘC
6
NGUYỄN THỊ HOA
VĨNH PHƯỚC
7
NGUYỄN QUỐC TUẤN
AN HÀ
8
NGUYỄN KIM VIỆT
AN HÀ
9
NGUYỄN VĂN HUYNH
VINH TRUNG
10
NGUYỄN THỊ MỸ HÒA
VINH TRUNG
11
NGUYỄN HỮU HƯỚNG
VINH TRUNG
12
NGUYỄN HỒNG MINH
VINH TRUNG
13
NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
VINH TRUNG
14
HÀN XUÂN LINH
VINH TRUNG
15
NGUYỄN THỊ BÌNH
VINH TRUNG
16
PHẠM KIỀU OANH
VINH TRUNG
17
NGUYỄN VĂN AN
ĐÔNG LINH
18
ĐẶNG XUÂN DŨNG
ĐÔNG LINH
19
NGUYỄN THANH VÂN
ĐÔNG LINH
20
NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
ĐÔNG LINH
21
NGÔ XUÂN PHƯỚC
ĐÔNG LINH
22
TRƯƠNG ĐÌNH AN
PHI LỘC
23
HOÀNG VĨNH CHƯƠNG
PHI LỘC
24
TRẦN NGỌC HẠNH
PHI LỘC
25
NGUYỄN VĂN BÌNH
PHI LỘC
26
TRẦN ĐỨC Y
PHI LỘC
27
HOÀNG VĂN MẠNH
PHI LỘC
28
NGUYỄN ĐỨC THÁI
PHI LỘC
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top